7B
Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside
RENA UNGDOMSKLUBB!

Her på Rena kan vi gå på klubben tre ganger i uka. De fra fjerde til sjette klasse går dit på onsdager og vi fra sjuende til og med tjue år går dit på tirsdager og fredager.

På klubben kan vi gjøre mye rart f .eks. har vi en video gruppe som av og til lager små film stumper. På junior klubben kan man også male gips. Ellers på klubben kan man danse, spille biljard, bordtennis, fotball, flipperspill og mye mer.(Man kan spille data også)

Intervju med Rune Haugen, klubbleder på Rena ungdomsklubb:

Hvorfor begynte du som klubbleder?
Jeg har jobbet med ungdom på samme måte i Hamar i mange år, og liker det veldig godt. Da klubblederjobben i Åmot var ledig tenkte jeg at det ville være spennende å jobbe i et nytt miljø.

Hva synes du om klubben?
Det er veldig flott og godt egnet lokale. At det er stort og mange rom gjør det mulig å drive mange aktiviteter.

Hva synes du ungdommene på klubben?
Ungdom er stort sett like over alt, og Rena-ungdom virker generelt å være en grei gjeng å jobbe med. Det eneste negative jeg måtte ha å bemerke er at de virker lite interessert i å ta del i driften av klubben, planlegging av aktiviteter, turer osv.

Hvor mange sånn ca er det på klubben hver gang?
Ca 90 på junior og ca 70 på seniorkvelder.

Hva liker du best med klubben?
Lokalet, p.g.a. stor plass og mange rom og muligheter.

Synes du det er for få aktiviteter på klubben?
Ikke nødvendigvis, men det kunne vært noen flere muligheter. Kanskje er det også en ide å bytte ut noen av de aktivitetene som har vært drevet i mange år, og som det virker som om det ikke er så stor interesse for lenger.

Har du gjort noen tabber på klubben? Hvis hva da?
Tror ikke det enda (bare 1 mnd. i jobben) men det blir sikkert noen etter hvert.

Takk for intervjuet!

 
 
[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.