UNINETT > Fiberskoleprosjektet > Nyheter  

Stor oppslutning om bredbåndskonferanse
Dato: 2002-05-13
Av: Odd A. Halseth

Interessen for å lære om erfaringer med bruk av bredbånd i norsk utdanning er stor. "Erfaringskonferansen", som ble arrangert i et samarbeid mellom UFD, UNINETT, Læringssenteret, ITU og HØYKOM i Oslo 29. og 30. april, ble fulltegnet, med over 80 deltakere.

Konferansen viste eksempler på pedagogisk bruk av IKT og bredbånd i norsk skole, og deltakerne, som i all hovedsak kom fra kommuner, fylkeskommuner og statens utdanningskontorer, fikk innblikk i flere interessante og morsomme prosjekter som gjennomføres i skolene. Representanter fra Telenor, fra Godøy skole, Åmot Ungdomsskole, Stavangerskolene og skoler i Troms fortalte alle om en ny og motiverende skolehverdag med engasjerte elever og gode resultater som følge av forsøk med bruk av bredbåndskrevende IKT-verktøy i skolen.

Men, som det ble sagt fra Stavangerskolene: - Det er viktig at lærerne selv får bestemme hvilke pedagogiske verktøy de skal bruke i undervisningen. Så også når det gjelder pedagogisk programvare. Dette er en nødvendig motivasjonsfaktor i skolen. Derfor må vi vokte oss vel for å legge opp til alt for sterk standardisering på området.

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt om bredbåndsutviklingen i skolen. Flere av paneldeltakerne var inne på behovet for et sterkere statlig engasjement i bredbåndsbyggingen i Norge.

Mer om konferansen her
Link til foredragene

[ Tilbake]