Artikler
IKT
om klikk

skolenettet

veiledningssenteret

nls
Nytt om utdanning
Fra media
Stortinget og dep.
Skolenettet / VS
Annet


Kommentarer
Leder
Spaltisten
Profilen


Artikler
Fag
IKT
Andre temaer


Arkiv
Respons


- Det skal være lov å være freak

Av Arne Vegard Sveen, 13.05.02

Dette sa statssekretær Helge Ole Bergesen da han overrakte ENIS-sertifikater til norske ENIS skoler i Læringssenteret.

ENIS
ENIS (European Network of innovative Schools) er et nettverk av opp mot 500 europeiske skoler som er ledende innenfor bruk av IKT i sine land. Første fase startet opp skoleåret 1998/99 da skoler ble valgt ut for 3 år. Fase 2 har nå startet etter at Læringssenteret har valgt ut nye 32 norske skoler som ENIS skoler. ENIS skolene var nylig samlet i Oslo der høydepunktet var overrekkelse av ENIS-sertifikater til ENIS skolene. Statssekretær Ole Helge Bergesen stod for overrekkelsen.

Ole Helge Bergesen
Statssekretær Ole Helge Bergesen talte på vegne av statsråd Christin Clemet. – Innovative skoler har vi veldig sans for og tro på, uttalte Bergesen. Han overrasket med å si at det skal være lov å være freak. Man skal ha lov til å lykkes, og man skal ha lov til å mislykkes. Der man lykkes, skal det holdes fram som gode eksempler, og det ble vist til departementets satsning på bonus- og demonstrasjonsskoler. Han mente norske ENIS skoler burde spre sine erfaringer både til departementet og gjennom Læringssenteret.

Bergesen vil at flest mulig norske skoler deltar i internasjonale nettverk. Det er veldig mye å lære med å knytte forbindelser til andre skoler. I dag gir også teknologen oss nye muligheter til å knytte forbindelser, framhevet han. Han avsluttet sin tale med å si at han synes det er spennende at norske skoler hevder seg på dette feltet.

Digitale lærermidler
Digitale læremidler stod i fokus på samlingen. Det ble vist eksempler fra samfunnsfag og naturfag (Molekult) og nettstedene KunstWeb og mZoon ble presentert. Læringssenteret vil gi norske ENIS skoler i grunnskolen mulighet til å prøve ut og lage undervisningsopplegg med digitale læremidler i samfunnsfag og i ett annet fag. Skoler kan få støtte fra Læringssenteret gjennom dette nye initiativet

  • Partnerskapsskoler – digitale læremidler

eSchola og ENIS internasjonalt
eSchola, er et initiativ fra Det europeiske skolenettet som skal synliggjøre og belønne nyskapende bruk av IKT i skolen. Fra 8. april til 9. mai 2002 kunne skoler fra hele Europa delta i konkurranser, utveksle erfaringer, samt presentere arbeid og aktiviteter som er gjennomført ved skolene. Mange norske ENIS skoler var aktive under eSchola og gjennomførte i praksis statssekretær Bergesen sitt syn på at skolene må synliggjøre god praksis. Flere norske ENIS skoler har også sendt inn bidrag til eLearning Awards konkurransen.

Lenker
ENIS

Statssekretær Helge Ole Bergesen sin tale(video
NB!
For å se/høre "streaming" video-/lydopptak, må du ha Windows Media Player som kan lastes ned her - Windows Media Player
56 K – 56 K
100 K –100 K
384 K –ENIS – 384 K
eSchola - eSchola


ENIS
Respons
Utskriftsversjon


Overrekkelse av ENIS-sertifikatet

Stemningsrapporter (Fotos: Teddy Kjendlie og Ingrid Yrvin. Video: Arne Vegard Sveen)
Større versjon


Arne Vegard Sveen

Arne Vegard Sveen filmer overrekkelsene av ENIS-sertifikatet.
Større versjon


Stemningsrapport


Større versjon


Jostein Osnes og Ole Bergesen

Statssekretær Ole Bergesen (t.h.) og direktør i LS, Jostein Osnes (t.v.)


Stemningsrapport


Større versjon

ENIS skoler burde spre sine erfaringer både til departementet og gjennom Læringssenteret (statssekretær Ole Bergesen).


ENIS (European Network of innovative Schools) er et nettverk av opp mot 500 europeiske skoler som er ledende innenfor bruk av IKT i sine land.


Tips noen om denne artikkelen:
 Til epostadresse:
 
 Ditt navn:
 
 Copyright © 1998 - 2002, Læringssenteret, Oslo. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Webdesign og teknisk løsning: Icon Medialab.