Åmot ungdomsskoles nettsider!

   KANO (Kommunikasjon, arbeidsformer og ny organisering) er et nytt delprosjekt innen IKT-PILOT 2001/2002. Dette er et fellesprosjekt for fire av PILOT-skolene i Hedmark: Åmot ungdomsskole, Tynset ungdomsskole, Verket skole og Koppang videregående skole.

Målsettingen for prosjektet er å organisere opplæringen og skolehverdagen, slik at nye arbeidsformer som bygger på kommunikasjon kan tas i bruk. Man ønsker også å utvikle et nettbasert samarbeid som bygger på elektronisk kommunikasjon. Samarbeidsnivåene vil være: Rektor - lærer - elev - hjem, og de to organiserte enhetene; klasse og lærerteam.

Hver av skolene har ulik tilnærming til prosjektet. Her følger en kort beskrivelse av Åmot ungdomsskoles tiltaksplaner:

Prosjektet KANO ved Åmot ungdomsskole:
Åmot ungdomsskole ønsker å ta i bruk nye pedagogiske metoder og nye organisasjonsformer.

Skolen ønsker å skape et digitalt og nettbasert læringsmiljø hvor elever får tilgang til skolens planer, klassens planer, egne individuelle planer og elektroniske mapper. Dette skal skje ved å videreutvikle skolens hjemmesider samt utvikle et intranett gjennom valg av programmet Class Fronter.

Mål for prosjektet:
§   Øke motivasjon for læring og skape positiv elevaktivitet i digitale læringsmiljøer.
§ Bedre kommunikasjonen og utvikle nye samarbeidsformer.

Hovedfokus på samarbeidsnivå vil være :
SKOLE-HJEM: Arbeidsplaner, informasjon fra administrasjon og team, frister for innleveringer, tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte.

LÆRER-LÆRER: Fagsamarbeid, informasjon, vikaropplegg.

TEAM/LÆRER-ELEV: Veiledning, individuell tilbakemelding, tilpasset opplæring.

 

 

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no