ungdomsavisa
Nyheter

TEKSTVERSJON
Nyheter
Sport
Musikk
Film
Data
Skole
Leserinnlegg
Arkiv
REDAKSJON

Søk i arkivet:

Yrke og utdanning

Sikkerhet rundt Nobelsymposium

Sikkerhetssjefen ved Holmenkollen Park Hotel, fotograf: Nobel-redaksjonen

Symposiet i Holmenkollen Park Hotell er under streng bevoktning av Oslos politistyrker. Andre land bidrar også til å styrke sikkerheten. Med 5 ukers planlegging, har Geir, operative leder, god kontroll på arrangementene rundt Nobel.

Av Nobel-redaksjonen
2001-12-07 21:01:44

Strenge sikkerhetstiltak
Sikkerhetssystemet rundt alle Nobelarrangementene blir godt ivaretatt og overholdt av Oslos politi under ledelse av den operative leder, Geir.

Første synliggjøring av den strenge sikkerheten under symposiet i Holmenkollen Park Hotell, 6.12 – 8.12. kom oss i møte allerede ved første møte med hotellet. Med et raskt blikk på hotellets tak, kunne man se bevæpnete styrker sitte på post. Alle besøkende til hotellet må klareres av bevæpnet vakt og videre opp til hotellet møter man patruljerende vakter.

Inne i hotellet blir all bagasje grundig sjekket, og alle gjenstander, nøkler, fotoapparater m.m. ble lagt til side før personen kan innta hotellet gjennom metalldetektorer.

God erfaring
Geir har gjennom 7 år i politiet sikret og kontrollert mange store anledninger i Oslo, og ser på Nobelprisutdelingen som en mindre begivenhet enn Bill Clintons tilstedeværelse i Oslo i fjor. – Sikkerheten rundt Nobels fredspris varierer fra år til år, forteller Geir. – Det avhenger av hvem som vinner fredsprisen, fortsetter han. Når det er en statsoverhode som vinner prisen vil sikkerheten være større enn hvis en person som ikke er truet av en annen makt vinner prisen.

Stor sikkerhet rundt Annan
Rundt Kofi Annan, årets vinner sammen med FN, vil sikkerheten være stor i og med at de forente nasjoner er truet av Osama Bin Laden. Den operative lederen kan ikke gi oss et nøyaktig antall med sikkerhetsfolk, men forsikrer om at det vil være tilstrekkelig med folk for å ivareta sikkerheten til alle tidligere fredsprisvinnere.

Det norske politiet i Oslo har fått god hjelp fra utenlandske spesialstyrker. Det er sikkerhetsvakter rundt om på hotellet ikledd dress, patruljerende vakter rundt hotellet og det er alltid vakter på post ved hovedinngangene og på hotellets tak.

Stengt luftrom
Luftrommet i Oslo er avstengt under alle dagene Nobelarrangementene vil pågå. Dette vil gå mest utover P4 og NRK som bruker helikopter til å dekke diverse arrangementer.

Lang planlegging
Planleggingen av sikkerheten rundt Nobel og andre lignende tilstelninger planlegges i god tid i forveien. Politiet har i 5 uker planlagt hvordan sikkerhetsopplegget rundt Nobel skal fungere. Symposiet i Holmenkollen er av de første opptredener politiet har i forbindelse med Nobel. Planleggingen er enda ikke helt ferdig grunnet den ufullstendige listen over. For på lørdag vil politiet gå i gang med å klarere Grand Hotell, der tidligere fredsprisvinnere vil oppholde seg fra søndag 12.12 og til alle arrangementene er overstått. Til denne sikringen er det også en viktig del å luke ut alle arbeidere med urent rulleblad på de forskjellige stedene. For eksempel er det nok å bli tatt for hasjrøyking under Quartfestivalen.

Puster ut....?
Etter årets Nobelprisutdeling vil nok politiet og alle samarbeidspartnere puste lettet ut med vel overstått og enestående arbeid. Ut fra det vi fikk med oss, og hvis sikkerheten vil holde dette nivået gjennom hele perioden, vil de se tilbake på dette uten skrekkelige hendelser i minnet.


Tips noen om denne saken (bruk e-postadresse i begge feltene)
Til: Fra:

Har du meninger om denne saken er du velkommen til å skrive et leserinnlegg.