Ressurside for Norske ENIS skoler

Pilotgruppe fra Hedmark på studietur til Danmark

PILOT prosjektet er ferdig, men som en avslutning dro 8 stykker som har deltatt i PILOT prosjektet på studietur til Vordingborg i Danmark. Turen ble til etter initiativ fra Arne Austvik som var prosjektleder fra Statens Utdanningskontor under hele PILOT prosjektet i Hedmark. Vordingborg er en by på ca. 10 000 innbyggere 10 mil sør for København. Her ”fant vi igjen” Bjarne K. Petersen, tidligere ansatt i Høgskolen Hedmark. Bjarne var ansatt som forsker i PILOT prosjektet. Bjarne bor og jobber nå i Vordingborg. Han hadde laget et meget interessant program for oss.

Marienberg skole

Tradisjonelt datarom Marienberg skoleVårt første besøk var på en 1-9 skole som heter Marienberg skole. Vordingborg er vennskapsby med Røros, og flere ungdomsskoleklasser har vært på besøk på Røros. Skolen var tradisjonelt bygget og hadde små klasserom. Klasserommene hadde ikke PC, men skolen hadde et eget datarom med ca 30 PC-er. De hadde en meget spesifisert opplæringsplan som omfattet opplæring bruk av IKT fra barnehagen og t.o.m. 9. klasse. De aller fleste elevene velger å bruke PC når de tar sin danskeksamen. Dette medførte at dataansvarlig ved skolen, i 50 % stilling, bar alle datamaskinene fra datarommet og ned til gymsalen. Her koblet man til nettverkskrivere. Litt av en jobb!

Skolen hadde ingen elæringsplattform, eller kommunikasjonsplattform som var danskenes begrep. Men det var under vurdering. Rektor kunne fortelle at danske skoler sliter med mye av det de norske skolene gjør, bl.a. dårlig økonomi og behov for ombygging av skolebygninger tilpasset nyere pedagogikk. Rektor fortalte også at et overordnet mål i dansk skole var tilpasset opplæring. Som i Norge er det kommunene som er ansvarlige for innkjøp av datamaskiner over eget budsjett.

Nextved handelsskole  og CVU

Datatilgang ordnet i øyerVidere dro vi på besøk til Nextved handelsskole ca. 3 mil nord for Vordingborg. Denne skolen er en selvstendig videregående skole. Skolen imponerte med sine små dataøyer med PC-er som var spredt over hele fellesarealet. Skolen hadde ca 900 PC-er å drifte.

Neste dag besøkte vi CVU, Bjarnes arbeidssted. Dette er en felles administrasjon for fysioterapi-, sykepleier- og lærerutdanning med mer. Her hadde vi et møte med rek tor og administrasjonens IKT sjef som orienterte om et vellykket prosjekt de hadde hatt som gikk ut på å implementere IKT for hele enheten. Videre hadde lærerhøgskolen ca. 40 kinesere som skal studere i Vordingborg i 4 år. CVU var interessert i utveksling av erfaringer med norske skoler og utdanningsinstitusjoner.

Vordingborg Gymnasium

Datamaskiner plassert i fellesarealerVårt siste skolebesøk var på Vordingborg Gymnasium som er en moderne og flott skole. Skolen hadde både teatersal og idrettshall i sin bygningsmasse. Også her fant vi små grupper på 4 til 5 PC-er som var plassert i ganger og små kroker i fellesarealet. Gymnaset brukte Class Fronter som en kommunikasjonsplattform. Dette var felles for alle gymnas i Danmark og sentraltstyrt . Også her var forholdene mye likt norske forhold. Noen lærere brukte verktøyet mye og andre ikke i det hele tatt. Flere av gruppemedlemmene var imponert over løsningen i kjemi- og fysikklokalene. Her var utstyr og materiell plassert i et åpent landskap som var oversiktelig, ryddig og ikke minst lett tilgjengelig. Datamaskinene ved gymnaset i Vordingborg var plassert rundt omkring i korridorer og i åpne landskap.

OmvisningVi fikk også tid til en omvisning i Vordingborg by, bl.a. Gåsetårnet som ligger på en festning. Denne festningen er historisk og gir en god utsikt over hele den idylliske byen.

Gruppen var meget imponert over det flotte programmet Bjarne hadde lagt opp til for oss, og ikke minst all den tiden han tilbrakte sammen med oss.