hjem

Nettavis 2005

Konferanseavis for ITU konferansen 2005, Kreative dialoger

Elevene som er journalister er Sondre Iversen, Marie Korseth Narud, Kristine Berg Tollefsen og Robert Wood, fra Åmot ungdomsskole.

Microsoft på ITU
Har dagens skoler og lærere nok IKT kompetanse? Svaret på det er nok nei. Men tilbudene er mange. Utfordringen ligger ikke først og fremst hos elevene som driver endel med digitale verktøy på fritiden, men hos lærerne som ofte ikke kjenner til mulighetene. For eksempel er det i dag over 1 million Messenger brukere i Norge og de fleste skoleelever i dag kan bruke det. Men når du kommer på skolen er det lærere som ikke en gang vet hva programmet er.
mer Les mer om Microsoft på ITU

Imponerende satsning av BBC
Storbritannia har et stort komplekst skolepensum som dekker hele fire land, og de har ambisiøse planer for å skape ”a Digital Britain”. BBC Learning er allmennkringkaster som bidrar til denne utviklingen, de skal digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmateriale, utvikle læringsressurser og standarder for bruk i undervisning. Steven Fawkes var til stede for å gi en presentasjon av denne satsingen.
mer Les mer om Imponerende satsning av BBC

Digitale læringsressurser
Denne forelesningen var en presentasjon av fem ulike læringsressurser i DLA prosjektet. Det sentrale spørsmålet var hva det er viktig å ta fatt i, i forhold til den nasjonale strategien. Læringsressursene skal blant annet være i flere formater, legge opp til digital konstruksjon av innhold, være multimedialt og støtte opp under individuelle og kollektive arbeidsformer.
mer Les mer om Digitale læringsressurser

Utredning om digital kompetanse: digital skole hver dag.
Dagens siste foredrag var utredingen om digital kompetanse, ledet av Morten Søby og Marit Synnevåg. Utredningen drøfter begrepet; Digital skole hver dag. Her følger oppsummeringen av det svært interessante foredraget.
mer Les mer om Utredning om digital kompetanse: digital skole hver dag.

IKT tilstanden i norsk skole
ITU Monitor er en longitudinell undersøkelse som holdes hvert år. Det er en undersøkelse for å kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen. Går verden framover eller kan man se stagnasjon i utviklingen? Dette kan undersøkelsen ITU monitor gi svar på. Leder i ITU Morten Søby konsulent Tove Kristiansen ga svar på spørsmålene.
mer Les mer om IKT tilstanden i norsk skole

Dataspill i skolen
Kan kompetansen som barn og unge utvikler på mer uformelle lærings- og sosialiseringsarenaer som innholder IKT brukes i skolesammenheng?
mer Les mer om Dataspill i skolen

Fem på ITU
Etter åpningen av ITU konferansen 2005 var det tid til å høre hva slags forventninger folk hadde til årets konferanse.
mer Les mer om Fem på ITU

Åpningsforedrag ved Morten Søby, Digitalt veikart- mer, videre, fortsett, fortsett!
Morten Søby startet med å ønske alle velkommen til ITU konferansen 2005. I forbindelsen med åpningen skulle det deles ut en pris, nemlig kreativitetsprisen. 42 skoler hadde sendt inn sitt bidrag og fortalt om hvordan de hadde vært kreative ved bruken av IKT.
mer Les mer om Åpningsforedrag ved Morten Søby, Digitalt veikart- mer, videre, fortsett, fortsett!

Kreativitet i praksis
Sandnes skole i Bjugn vant en konkurranse som ITU hadde med tanke på kreativ bruk av IKT. 10.klasse ved Sandnes skole holdt et foredrag om akkurat dette på åpningsdagen for konferansen.
mer Les mer om Kreativitet i praksis

Vi prøver ut e-logg
Høyskolen i Bergen har i år stand ute i foajeen hvor de viser fram e-logg. E-logg er et skrive- og publiseringsverktøy for lærere og elever. All publisering foregår på et lukket internettområde som gjør at all skriving kan foregå hjemme eller på skole. Men det er bare personer med passord og brukernavn som kan se og redigere en e-logg. Etter at man har logget inn, møter man sin egen logg hvor layout er tilpasset alderstrinnet man befinner seg på. Man blogger med mobiltelefon og bilder og video kan man også sende.
mer Les mer om Vi prøver ut e-logg


Består av:

Fem på ITU 
Vi prøver ut e-logg 
Kreativitet i praksis 
Åpningsforedrag ved Morten Søby, Digitalt veikart- mer, videre, fortsett, fortsett! 
IKT tilstanden i norsk skole 
Utredning om digital kompetanse: digital skole hver dag. 
Dataspill i skolen 
Digitale læringsressurser 
Microsoft på ITU 
Imponerende satsning av BBC 

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo