hjem

Åpningsforedrag ved Morten Søby, Digitalt veikart- mer, videre, fortsett, fortsett!

Morten Søby startet med å ønske alle velkommen til ITU konferansen 2005. I forbindelsen med åpningen skulle det deles ut en pris, nemlig kreativitetsprisen. 42 skoler hadde sendt inn sitt bidrag og fortalt om hvordan de hadde vært kreative ved bruken av IKT.

Vinnerne fra Sandnes skole

Sandnes skole var den skolen som vant en stor pris, en gedigen pokal og 15.000 kroner. Sandnes vant for sin komponerte musikk, redigering og CD plater. Kreativ bruk av IKT i både musikk og design, og musikk og litteratur. Prisen ble delt ut av nyoppnevnt politisk rådgiver i fornyingsdepartementet Jørun Leknes. Åmot ungdomsskole deltok også i denne konkurransen, kåret blant de tre finalistene. Vi ble bedt om å reise oss for å få en applaus fra resten av salen, for vår kreative bruk av IKT, i forbindelse med Nobel fredspris prosjekt og Birken.no.

Delegasjon fra Åmot ungdomsskole

Kreativitet

Foredraget handlet om kreativ bruk av IKT og digital kompetanse. Kreativitet er en viktig del av digital kompetanse, og det er opprettet et system som kan utvikle bruken av kreativitet. Men noe som hemmer kreativitet er tilgang til digitale apparater, ressurser, lærerplaner osv. Keynote speakers; Colin Lankshear og Michele Knobel (som skulle holde et foredrag senere) har skrevet en bok, Rethinking knowledge for Classroom learning. Den handler om å utvikle nye teknologier, hvordan det å være kreativ. Avril Loveless har hatt en bred gjennomgang av IKT, kreativitet og læring. Lawrence Lessing har skrevet en bok som heter Future of ideas, og der snakker han mye om felles goder. At internett har vært med på å utvikle nye veier for kreativitet. Det å dele kreativitet med andre.

Satsingsområder

ITU’s satsingsområder i 2005 er å utforske og dokumentere sammenhengen mellom digital kompetanse og læringskvalitet. Også andre satsingsområder er kartleggings- og indikatorstudier. ITU prøver å være en nasjonal premissleverandør i forhold til utdanningspolitiske handlingsalternativer innen IKT og utdanning. De vil at man skal begynne å bruke IKT mer innen utdanning, for ITU skal bidra til økt kunnskap.

ITU har gått i gang med å lansere et nytt tidsskrift, det første er allerede i produksjon. Bidrag til tidsskriftet har deadline 5.desember, for tidsskriftet kommer ut 1.januar 2006. Dette er et samarbeid med Universitetsforlaget.

ITU Monitor

ITU Monitor er en undersøkelse som viser hvordan IKT ligger ann i landet vårt. Den viser hvor mye IKT blir brukt innen opplæring og utdanning. Det er en gledelig melding at VK1 bruker digital kompetanse mer i utdanningen. Også i grunnopplæringen er digital kompetanse på vei, men de er ennå i startgropa. Det er store skiller i digital kompetanse, og det trengs et ressursløft innen de forskjellige seksjoner.

ITU vil at digital kompetanse skal bli tilrettelagt for utdanning, og at det skal integreres i kunnskapsløftet.

Morten Søby


Utskriftversjon


Del av:

Nettavis 2005 

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo