11.12.2008   Samarbeid mellom skoler, Skolenettet og Avis i Skolen

Ungdomsavisa intervjuer Martti Ahtisaari

Optimistisk fredsprisvinner

Etter at den offisielle overrekkelsen i Rådhuset hadde funnet sted, tok det ikke mange minutter før prisvinneren var på vei inn til Grand Hotel. Der møtte vi vinneren.

10.12.2008

Tekst: Christina Stenseth Foto: Nobelredaksjonen

Mens verdenspressen stod utenfor og fikk korte intervjuer der, hadde vi ut fra mange års tidligere erfaringer funnet ut at det kunne være lurest å være inne på Grand. Og ganske riktig. Så fort innenfor døra stanset han opp på vårt tilrop og tok seg god tid til å snakke med oss.

Alvorlig er han, men når man kjenner han litt bedre vet vi at han humoristisk. Sammen karisma som f. eks. Al Gore har han ikke. Han ser ut som en alvorsmann. Kanskje ikke så rart tatt i betraktning jobben han har hatt her i verden.

Likevel, mannen er optimist. I talen sin i Rådhuset så han til og med for seg fred i Midtøsten. Der er det mange andre som heller har et mye mer pessimistisk syn.

Internflyktning i Finland

Som ung mann ble Martti internflyktning i eget land. Martti opplevde 2. verdenskrig som gutt og måtte flykte pga. av krigshandlingene i Finland.

Martti sa han foretrakk å snakke på norsk/svensk framfor å snakke på engelsk, og samtalen foregikk etter et innledende spørsmål på svensk.

Å motta fredsprisen er utrolig spesielt, sier han til Ungdomsavisa med et lite smil.

Forkjemper for barn og kvinner

Det har stått mye i pressen om Ahtisaaris fredsarbeid på ulike kontintenter. Mindre kjent er det at han i stor grad vektlegger at barn og kvinner på integreres å ta del i kampen for fred. Han understreker også hvor uhyre viktig det er med utdannelse. Dette er kanskje ikke så rart når man vet at Nobelprisvinneren er lærer av yrke. Det er riktignok mange år siden han praktiserte det yrket.

Engasjert allerede som ungdom

Ahtisaari forteller til Ungdomsavisa at han allerede i ungdommen tok initiativ blant sine venner for at de skulle engasjere seg, og sier at han allerede da var en ledertype som fikk ting gjort.

Vår venn, Ole D. Mjøs, sa etter intervjuet at vi nok en gang hadde gjort en god innsats. Vi får håpe det.

Se intervjuet med Martti Ahtisaari:
NB! Dårlig lydopptak