Arne Vegard til Spania med Comenius-midler

Arne Vegard er klar for Spania-opphold.

Arne Vegard har fått Comenius-midler og reiser snart til Spania.

 

Lærer Arne Vegard Sveen har gjennom det internasjonale Comenius-programmet fått støtte til å hospitere ved en spansk skole i perioden 7. april til 30. april.

SIU (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning) administrerer Comenius programmet i Norge. De vurderer søknader og bevilger penger til prosjekter som de mener fortjener støtte. For å kunne få støtte må man skrive en grundig søknad med gode begrunnelser.

Arne Vegard har de senere årene tatt videreutdanning i spansk, og vil til sommeren vil ha hele 70 studiepoeng. Følgelig er han også skolens hovedlærer i faget.

Skolen Arne Vegard skal hospitere ved - Colegio Antonio Gala –, ligger i byen Dos Hermanos Seville – 14 km fra Sevilla. Den omfatter alt fra barnehage til og med ungdomsskole, og skal være noe alternativ til det vanlige systemet – gjennom progressiv pedagogikk.

I løpet av sitt opphold i Spania, skal Arne Vegard bl.a. være med i spansk-klasser på ungdomstrinnet og engelsk på barnetrinnet. Han skal også følge undervisningen i kroppsøving. Her blir det blant annet sykling i nærområdet og ski i Sierra Nevada.

Arne Vegard vil også få muligheten til å fortelle litt fra vår skole. Han vil blant annet legge vekt på Birkebeinerprosjektet og Nobelprosjektet.

Álvaro Oliver Gómez skal være kontaktperson under Spania-oppholdet. - Han har vært svært hjelpsom, forteller Arne Vegard. – Sammen har vi lagt programmet for ukene jeg skal være i Spania.

Lykke til, Arne Vegard!

 

Varighet og typer etterutdanning (fra SIU)

Etterutdanningen må finne sted utenfor hjemlandet og kan ha følgende utforminger:
- Et strukturert kurs av en varighet på minst én uke og høyst seks uker.
- En mer uformell etterutdanning så som hospitering ved en skole eller utplassering i  bedrift/institusjon som er involvert i opplæring.
- Deltakelse på en fagrelatert konferanse eller seminar av kortere varighet enn én uke


Lenke til SIU:
http://siu.no/no/Programoversikt/EU-program/Comenius/Etterutdanning-allment