Nobelprosjektet har nådd Hiroshima

Nobelprosjektet - nå også i Japan!

Siden 2001 har Nobelprosjektet blitt gjennomført av elever ved Åmot ungdomsskole. Gjennom årenes løp har vi fått mye oppmerksomhet - først og fremst her hjemme i Norge. Nå har ryktene om det suksessrike prosjektet også spredt seg til Hiroshima i Japan. I siste utgave av The Chugoku Shimbun, vies Nobelprosjektet stor oppmerksomhet..

 

Avisa har 720 000 faste abonnenter, og to ganger hver måned legges det ved en ekstra avis. Reportasjene i denne innleggsavisa skrives av unge skoleelever fra Hiroshima. Temaet er fred. Kanskje ikke så rart for en by som vel har opplevd noe av det som vel må regnes som noe av det verste man kan utsettes for - atombomben, som jevnet byen med jorden, 6.august 1945.

 

Nå viser det seg altså at vårt arbeid med utdelingen av Nobels fredspris for Ungdomsavisa, har nådd den andre siden av jordkloden. Elevene fra Hiroshima ville gjerne vite mer om prosjektet. Derfor har både lærerne som leder prosjektet, Geir og Arne Vegard, og en av elevene, George - svart på spørsmål de har fått tilsendt via e-post. Resultatet kan leses i siste utgave av The Choguko Shimbun.

 

Nedenfor kan du se - kanskje ikke lese :) - hele reportasjen..