Nobelprosjektet i Utdanning

Nobelprosjektet i Utdanning

Magasinet Utdanning utgis av Utdanningsforbundet og distribueres til rundt 130.000 abonnenter i det norske utdanningssystemet. Magasinet har bred dekning innen samtlige skoleslag, fra barnehager til høyskoler og universitet. I siste utgave gis skolens Nobelprosjekt bred dekning..

Bladets lesere er lærerstudenter, førskolelærere, allmennlærere, faglærere, adjunkter, lektorer og lærere på universiteter og høyskoler. Skole- og oppvekstadministrasjon på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå, kompetansesentre og en mengde private institusjoner er også bredt representert.

 

I tillegg leses Utdanning av studenter, institusjoner og enkeltpersoner med tilknytning til barnehage, skoleverket, Stortinget, regjeringen og departementene, samt skolepolitiske medarbeidere i andre medier, såvel aviser som radio og tv.

Utdanning fikk Fagpresseprisen i 2004 og engasjerer rundt 251.000 lesere per nummer.

| Les hele reportasjen i magasinet Utdanning (bildefil) |