Vi hjelper gatebarn i Bolivia

Vi viser solidaritet

 

For andre året legger elevene ved Åmot ungdomsskole skolearbeidet til side for én dag. I stedet ønsker man å vise solidaritet ved å samle inn penger til prosjekt Føniks – som jobber med gatebarn i byen Cochabamba i Bolivia. Solidaritetsdagen er fredag 1.oktober.

 

De fleste elevene ved skolen har selv skaffet seg en arbeidsgiver, og alle elevene har satt av dagen til å jobbe for noen som ikke har det like bra som oss i Norge. For én dags arbeid får elevene 200 kroner (eller mer om arbeidsgiver ønsker det), som uavkortet går til gatebarna i Cochabamba.

 

Føniks ble startet i august 2006 av Vibeke Tingvoll Øen fra Geilo og Marit Dufseth fra Rena.

Gatebarna i Cochabamba er født til gatelivet og har aldri fått muligheten til å oppleve en annen hverdag enn den de har på gata. De lever et tøft liv med trusler, vold, sult, overgrep og mangel på omsorg. Dette gjør at barna ofte er underernærte, syke, har et dårlig utviklet språk, er utrygge og har en aggressiv adferd.

Føniks består av et dagsenter der barna får dekket basisbehov som mat, stell og omsorg. I tillegg legges det vekt på mestring og utvikling gjennom lek og førskoleaktiviteter. Gjennom prosjekt Føniks får barna hjelp og støtte som kan gjøre sitt til at de kan få et nytt og bedre liv gjennom å velge et liv bort fra gata.

Fjorårets innsats gikk til innkjøp av en minibuss – for å frakte barna til å fra dagsenteret. Pengene som samles inn i år, skal gå til forbedring av det eksisterende tilbudet til gatebarna.

Vi ønsker alle lykke til med solidaritetsarbeidet.