Spennende mattedager

Mattedager

To dager ble i sin helhet viet til matematikk.

 

Onsdag 16. og torsdag 17.mars ble det avviket "Mattedager" ved skolen vår. I to dager til ende var skoledagen viet ett fag - matematikk.

 

Elevene ble i løpet av de to dagene stasjonert på rom med fire ulike temaer: Regneark/Calc - Statistikk - Måleenheter og Rom.

 

Elevene ble delt i åtte startpuljer eller grupper med differensierte oppgaver.

 

Elevene ga uttrykk for at dette var en positiv vri og at læringsutbytte var bra.

 

Konsentrasjon

Full konsentrasjon om matteoppgavene..