13.12.2011   Samarbeid mellom skoler, Skolenettet og Avis i Skolen

Spennende debatt

Det Norske Teateret var fylt med folk på søndag ettermiddag, prisvinner Tawakkol Karman skulle komme!

11.12.2011

Tekst:NobelredaksjonenFoto:Nobelredaksjonen

Her var det duket for paneldebatt, hvor temaet var hva tildelingen av NObels fredsprs ville ha på det videre arbeidet for fred og kvinners rettigheter. I første del av debatten kom det fem kvinner fra alle kanter i verden:

Piedad Còrdoba, som er senator for det liberale paritet i Columbia og er fredsmekler mellom FARC guerillaen og regjeringen. Hun er en stor menneskerettighetsforkjemper og var en av de nominerte til fresprisen i 2009.

Mavic Cabera-Bazella, som er president for World Association of Community Radio Broadcasters – Women's International Network. Snakker mye for kvinners syn og meniger om hvordan krig kan løses.

Anne-Marie Goetz, som spiller en ledende rolle i UN Women. Hun forsker på hvordan man får med kvinner i sosiale grupper og hva de kan gjøre når de har fått en høyere plass i samfunnet.

Bandana Rana, som er president i SAATHI-Nepal, en NGO som prøver å endre på landets syn på vold mot kvinner.

Harriette Willams, som spiller ledende roller i internasjonale organisasjoner i tidligere konflikt land. Hun er også New Yorks representant i FAS (Femmes Africa Solidaritè).

De snakket om hvordan kvinner kan stoppe krig og hva annet de kan gjøre for fred. Resolusjon 1325 er også en viktig sak de tok opp. Den går ut på kvinners syn på sikkerhet og hvordan man løser konflikter. Begge kjønn skal vare med å bestemme i de sakene som involverer dem.

De diskuterte om hvordan man kunne få kvinner til å ville bli med i myndighetene og bestemme i landene. I mange samfunn vil ikke kvinnene ha ledende roller, det er ikke så viktig for dem sånn som det er for oss i Norge. Men det er viktig at kvinner får utdanning og engasjerer seg i samfunnet, fordi da vil kvinne og barnedødeligheten synke og folk vil bli mye eldre.

I andre del kom de andre tre kvinnene inn for å snakke om Arab Spring

Tawakkol Karman, som er årets fredsprisvinner og kjemper en ikke voldelig kamp for fred og kvinners rettigheter i Jemen.

Sanam Naraghi-Anderlini, som kommer fra Iran og er ledende advokat, forsker, trener og skribent for kvinner sikkerhet system.

Ine Marie Eriksen Søreide, som er medlem i stortinget og representant for Høyre.

De påpekte at hatet mellom østen og vesten forutsagte mange kriger og at vi måtte prøve å se det gode i hverandres samfunn, ikke bare det dårlige. Til slutt sa "mother of revolution" Karman at hvis man vil gjøre en fremtidig endring i landet sitt må man engasjere kvinner og ungdom. Ikke gå til de gamle mennene som styrte landet, det er ikke de som er fremtiden. Folk må våkne opp. Vi må ikke miste troa at vi kan endre på ting.