13.12.2011   Samarbeid mellom skoler, Skolenettet og Avis i Skolen

- Alle fortjener prisen

Fungerende statsminister Kristin Halvorsen synes VIRKELIG at årets vinnere fortjener Nobels fredspris.

11.12.2011

Tekst:NobelredaksjonenFoto:Nobelredaksjonen

Hun synes at de er forskjellige, men at alle tre fortjener prisen like mye. Kristin påpeker at hvis vi skal ha fred så må kvinner og menn ha like rettigheter. Dette er en viktig av arbeidet til  fredsprisvinnerne.

Siden stasminister Jens Stoltenberg er på utlandsreise møter hun vinnerne i flere ulike anledninger, og det synes er svært positivt.

Hun får også tid til andre gjøremål. - Nå forter jeg meg og bestemmer alt jeg kan når han er borte, sier den vikarierende stasministeren spøkefullt.

I ung alder var Kristin Halvorsen allerede interessert i politikk.

Hun sier at det beste vi ungdommer kan gjøre for å få fred er å engasjere seg og bry seg om det som skjer.

Se intervjuet med Kristin Halvorsen: