Nobels fredspris spesial for 12.gang

Nobelgjengen 2012

Nobelgjengen ved Åmot ungdomsskole, 2012 (Charlotte var ikke til stede da bildet ble tatt).

 

For 12.år på rad reiser en delegasjon elever og lærere fra Åmot ungdomsskole til Oslo som journalister for å dekke begivenhetene rundt utdelingen av Nobels fredspris for ungdomsavisa.no. I perioden 8.-12. desember vil 22 elever og 2 lærere være på plass i hovedstaden.


Akkreditterte
Som tidligere år er elevene akkrediterte til alle de store begivenhetene; pressekonferansen med vinnerne i Nobelinstituttet, overrekkelsen i Oslo Rådhus, Redd Barnas Fredsprisfest på Nobels Fredssenter, Nobelkonserten og tilhørende pressekonferanse med artister og verter. Med andre ord har våre elever tilgang til de samme arrangementene som den øvrige verdenspressen.

I tillegg foregår en rekke andre arrangementer som også vil bli dekket. Som journalister er man alltid klar for det ukjente og beredt til å formidle det som måtte dukke opp. Vi kan love at det vil bli jobbet hardt for at resultatet skal bli så godt og interessant som mulig for leserne.

NobelBlogg
Underveis i prosjektet vil både elevene og lærerne skrive daglige blogg-innlegg om sine opplevelser – høydepunkter, skuffelser og urfordringer.

Følg med
Siden mer enn 20 europeiske statsledere er ventet til Oslo, vil sikkerhetstiltakene være omfattende og det kan bli vanskelig å komme «tett på» intervjuobjektene. Men vi skal gjøre vårt beste og gir aldri opp..

 

Lørdag morgen legger vi i vei med kurs for Oslo. Følg med på hva vi får til på Ungdomsavisa.no!