Nobelprosjekt for 13. gang

Her er Nobel-gjengen 2013, klare for avreise. Følg oss på Ungdomsavisa.no.
 

For 13. år på rad reiser en gruppe elever og lærere fra Åmot ungdomsskole på Rena til Oslo for å dekke begivenhetene rundt utdelingen av Nobels fredspris for Ungdomsavisa. I perioden 8. – 12. desember blir avisa fylt med rykende ferske Nobel-artikler.

De siste to ukene har våre unge journalister i alderen 13-15 år, jobbet med forberedelser til de innholdsrike dagene i hovedstaden:


•Vi har «lest oss opp» på årets fredsprisvinnere, OPCW.


•Vi har gjort oss kjent med hvilke personer vi kan møte på de ulike arenaene vi er på.


•Vi har gått igjennom bruk av det digitale utstyret – fotoapparater og videokameraer, samt sett nærmere på hva som gjør et intervju godt.


•Vi har jobbet med hvordan man skriver en god artikkel.


•Vi har - ikke minst – jobbet med spørsmål til alle mulige intervjuobjekter, slik at man stiller best mulig forberedt når muligheten byr seg..


Ungdomsavisas journalister vil være til stede «overalt» og lover å produsere mye godt Nobel-stoff til våre lesere i løpet av den neste uka. Her vil det gå slag i slag med fortløpende oppdateringer.

I tillegg vil både elever og lærere skrive sine daglige blogger. «Nobel-bloggene» er allerede oppdatert og du kan følge våre opplevelser gjennom hele uka som kommer – gleder, skuffelser, erfaringer og opplevelser.

Oppfordringen er dermed enkel: Følg med på Ungdomsavisas «Nobels fredspris spesial, 2013».