English version

Velkommen til LA-21 Åmot

Lokal Agenda 21 er den lokale oppfølgingen av Agenda 21 – handlingsplanen for miljø og utvikling som ble vedtatt ved FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. Åmot  kommune har grepet utfordringen fra Rio, og formålet med denne siden er å formidle informasjon, inspirasjon og praktiske verktøy som kan bidra til å styrke innsatsen her i Åmot. Dette skal også være en møteplass for Åmot ungdomsskole, Rena skole, Ungdomsklubben og Bwera-friendshiplink.

24.09-1998 vedtok Åmot kommune å slutte seg til og følge opp intensjonene i Fredrikstaderklæringen, som ble vedtatt på landskonferansen om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig utvikling mellom 9-11 februar i 1998. Erklæringens mål er en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. Videre er det en målsetting at aktiviteten i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt og globalt, og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen.

Til toppen