foreldre/foresatt
ansatt i skolen
elev
logg inn
om skolenettet
oppslagstavle
nyhetsbrev
hjelp

Velg målform/språk:
IKT i skolen IKT-skoler
IKT-skoler

Det gjøres mange forsøk med praktisk bruk av IKT. Enkelte skoler forsøker å finne nye måter å løse "gamle" utfordringer ved hjelp av IKT. På disse sidene vil vi formidle erfaringer som er gjort på forskjellige områder av enkelte skoler. Vi håper at eksemplene kan være til inspirasjon.

Høle Barne- og Ungdomsskole
bruker Linux som operativsystem i sin IKT-satsing: Skolen har erfaringer med bruk av Linux-server emulert med windows- klientmaskinar. Skolen installerer nå reint Linux-oppsett for alle elevretta maskinar. Skolen er med på det internasjonale EU-programmet "Comenius" og bruker e-post som kontaktflate med andre skoleklasser i mange land.

"...Bruk av ny teknologi i undervisninga går tilbake til førstninga av 80-talet. Vi er den første grunnskolen i Noreg, som har teke i bruk LINUX som basis for all undervisning til informasjons- og kommunikasjons- teknologisk bruk. IKT har gjort det mykje lettare for oss å ta del i internasjonale samarbeidsprosjekt."
Utdrag fra skolens hjemmeside: ved rektor Bjarne Hugo Hansen

Åmot ungdomsskole
Som PILOT- og ENIS skole satser Åmot ungdomsskole på nye undervisningsformer og innovativ bruk av teknologi i skolehverdagen. Skolens 23 lærere har PC-er knyttet sammen i nettverk med ubegrenset tilgang til Internett. De 130 elevene har eget datarom og alle klasse- og grupperom har Internett tilgang.

”… I denne situasjonen er det imperativt at skole benytter de mulighetene som ligger i teknologien. En av de visjoner som har skapt størst muligheter er etableringen av Internett. Vårt mål blir derfor på kort sikt å etablere en kunnskap om en erfaring med bruk av nettet som kan tjene vår skole…."
Utdrag fra ”rektors hjørne”.

Tjøme ungdomsskole
Elever flest ved Tjøme ungdomsskole benytter seg av
stasjonære PC-er. Men de som trenger spesielt tilrettelagt undervisning får et bedre skoletilbud gjennom bærbare PC-er tilknyttet trådløse nettverk.

"Vi tror at «et sprang» inn i dataverdenen kan gjøre læringsmiljøet frodigere, slik at ungdom og voksne som arbeider her til daglig, makter og ønsker å møte utfordringene i informasjonssamfunnet. Vi jobber derfor aktivt med IKT i fagene ved skolen."
Solveig Laland
Rektor

Print ut siden

Lenker
Fleksibel spesialundervisning med bærbare PC-er i trådløst nettverk
Artikler og omtaler
Avtaler
Etikk og jus
Kurs, opplæring mm
Programvare
God bruk av IKT
IKT og særskilt tilrettelagt opplæring
Ukas lenke
IKT-skoler
IKT-ansvarlige
Diskusjon
Spørsmål og svar
Lenker

Skolenettet er en tjeneste fra Læringssenteret
Redaksjonen kan kontaktes på skolenettet@ls.no.