Nyheter
Kommentarer
Debatt
Barnehage
Grunnskole
  Hverdagsliv
  Utviklingsarbeid
  Pedagogikk
  Tariff/lønn
  Politikk
  Lærerutdanning
Videregående sk.
Høyere utd.
Ledelse
Samfunn og kultur
Tariff
Redaksjon/ Annonseavd.
 
Utdannningsforbundet
Kriterier for personlige tillegg
All grunn til å mislike å diskutere kollegers lønn!
Kristine kan - også på skolen
Verbalt selvforsvar
Bør lærerne være flere timer sammen med elevene på skolen?
Ja
Nei
Vet ikke

  Resultat

redaksjonen@utdanning.ws
Nettredaktør
Fred Harald Nilssen
Webmaster
Kjersti Mosbakk
Ansvarlig redaktør
Knut Hovland
Grunnskole/Utviklingsarbeid
  [ 27.01.03 ]
Lomme-pc til 9. klassinger
Det var rene julekvelden på Åmot ungdomsskole på Rena i dag: Det var offisiell åpning av prosjektet der samtlige elever i 9. klasse samt sju teamlærere har fått hver sin trådløse pc i lommeformat for å prøve ut nye måter å lære på. Det er ITU, Det nasjonale forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning, som står bak prosjektet.
Åmot ungdomsskole er valgt ut som prosjektskole i konkurranse med mange andre. Lærer Arne Vegard Sveen legger ikke skjul på at ITU-prosjektet er en ny fjær i hatten for skolen, og nok en bekreftelse på at skolen ligger langt framme på datasiden.
 
Åmot ungdomsskole har arbeidet målbevisst med data i undervisningen siden 1996. Mange lærere ved skolen har videreutdanning i IKT.
 
Åmot skole skal prøve ut bruken av de nye trådløse pc-ene i lommeformat fram til sommeren for å teste ut om dette kan være et godt arbeidsredskap til skolebruk.
 
De nye datamaskinene er koblet opp mot Internett trådløst, har e-post, tekstbehandlingssystem, etc.
 
- Med maskinene kan elevene kommunisere seg imellom og i tillegg spille musikk, lage bilder, se film, gjøre lydopptak. Kort sagt de har fått en maskin som ligger svært langt framme i utviklingen.
 
Nye og utfordrende læringsmetoder
- Bruk av lomme-pc vil stille skolen overfor nye og utfordrende måter å lære på. Vi tror at prosjektet kan føre til nye og bedre samarbeidsmåter mellom lærer og elever. Elevene vil få et arbeidsredskap de kan bruke til læring både i og utenfor skolen. Vi får større muligheter for å gjøre skolehverdagen mer fleksibel, sier Sveen.
 
Han legger til at prosjektet vil bli en del av det vanlige pedagogiske opplegget ved skolen og integreres i skolens Pilot-satsing (Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi).
 
Sveen tilføyer at elevene ved skolen er kjempeflinke databrukere etter hvert. I forbindelse med overrekkelsen av de nye håndholdte pc-ene etterlyste skolen "superbrukere" som kunne veilede de mer usikre elevene. Det viste seg at over halvparten av elevene definerte seg selv som "superbrukere".
 
 
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © ã Magasinet Utdanning og internettportalen Utdanning.ws

Skriv ut

Si din mening

Les også Siste nytt i denne katalogen
 KS vurderer lærernes arbeidstidsordning
 Nye muligheter for skoler som vil vise seg fram
 - Unødvendig med ny arbeidstidsavtale
 Nasjonalt skolevurderingssystem blir vedtatt
 - Tid er viktig for skoleutvikling
  Tips en venn om artikkelen    
Til epost: Din epost:  
     

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Magasinet Utdanning
            
Utsatt søknadsfrist for Olweus-programmet

Søknadsfristen for å delta i Dan Olweus' antimobbeprogram er utsatt til 15. februar. Dermed kan skoler, kommuner og enkeltpersoner som ønsker å gjøre en innsats mot mobbing i skolen ennå ha gode muligheter for å få penger til slikt arbeid. [28.01.03 ] Hele saken

Delinnstilling forsinket kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalgets innstilling er utsatt fra 1. april til 1. juni i år. Utvalgets leder, Astrid Søgnen, sier årsaken til utsettelsen er at arbeidet med delinnstillingen som ble levert i fjor sommer, tok nesten all tid i tre måneder. [28.01.03 ] Hele saken

- Skoledata først og fremst til lokal bruk

- Kvalitetsutvalget vil foreslå et databasert system for vurdering i skolen som er forankret lokalt. Ingen i utvalget har sans for et ekstremt stort nasjonalt apparat for vurdering av skolene, sa utvalgsleder Astrid Søgnen på et foredrag om utvalgets arbeid i Drammen sist uke. [28.01.03 ] Hele saken

USA-lærere varsler demonstrasjoner mot krig

I dag holder USAs president, George W. Bush, sin tale om nasjonens tilstand. I morgen vil lærerorganisasjonene i California og Washington DC slutte seg til en demonstrasjon mot krigsplanene. Det ventes at oppslutningen blir stor. [28.01.03 ] Hele saken

Barnehagen nyt stor tillit

Folk har stor tillit til barnehagen, men lite kunnskap om innhaldet. Det går fram av ei landsomfattande undersøking om haldningar til barnehagane som selskapet Sentio har gjort for Utdanningsforbundet. [28.01.03 ] Hele saken

Dyrere barnehage

Misliker å diskutere kolleger

Massiv motstand mot Irak-krig

Viktig streik i Portveien barnehage

Australske lærere tar avstand fra Irak-krig

Kvalitet og kvalitet, Kristin Clemet

Streik for tariff- og pensjonsavtale

Benjamin-prisen til Sunndal videregående

Verdens ferskvannsår med skolekonkurranse

Biskop i barnehage