LogoS kKontaktNettstedetMeld deg innUtdanningsforbundetBarnehageGrunnskoleVidereg endeH gskole/universitet/kompetansesenterSkoleledere
Forside...
Original dokument  Skriv ut
Dette tilbyr KS
KS vil frata skolelederne streikeretten. Kompetanselønnssystemet fjernes. En lektor vil kunne tape 227 300 kroner i forhold til dagens system. Dette er noen av faktaene Helga Hjetland og Per Aahlin dokumenterer i et brev til medlemmene.
 
Til medlemmene   

Det er nå det gjelder - støtt opp om demonstrasjonene 11. mai

 
Hva KS sitt tilbud innebærer
 
KS vil presse undervisningspersonalet inn i et eksisterende lønnsystem som ikke er tilpasset denne yrkesgruppen.
 
Lederne
 • KS vil frata skoleledere streikeretten
  • KS vil fjerne særavtalen om tid til ledelse og vil at kommunen/fylkeskommunen fastsetter, etter drøfting, samlet lederressurs ved den enkelte skole.
  • KS vil fjerne kriterielønnssystemet for avlønning av skoleledere.
  • Lederstruktur på skolene og lønn til ledere skal avtales lokalt.
 • KS vil frata styrere i barnehagene muligheter til sentrale lønnstillegg og streikerett.
 
Lærere
 • KS krever alle i undervisningsstilling inn på minstelønnsplasseringer. Se vedlegg.
  • De automatiske lønnsopprykkene forsvinner. Jf. vedlagte diagrammer.
   • For eksempel vil en lærer kunne tape 157.700 kr i løpet av de10 første yrkesaktive årene. En lektor vil kunne tape 227.300 kr.
  • Lokale tillegg som er gitt, "flyter" ikke oppå minstelønnene.
   • Det vil si at en lærer ikke vil få uttelling dersom vedkommendes lønn, inkludert lokale tillegg, ligger over tilbudt minstelønn.
  • KS sine minstelønnsplasseringer er knyttet til undervisningsstillinger med krav om minimum 4, 5 eller 6 års universitets-/høgskoleutdanning. Kompetanselønnssystemet er dermed borte.
   • Dette betyr at en lektor ikke er sikret lektors lønn dersom stillingen utlyses med annet krav enn 6 års utdanning. Tilsvarende for adjunktene. Dette vil også gjelde alle som i dag er tilsatt, og som søker ny jobb. 
 • KS angriper alle særavtalene for skoleverket og vil stort sett fjerne dem. Bl.a.:
  • Nesten halvering av lønn for vikartimer og redusert kompensasjon for ettermiddagsundervisning.
  • Fjerning av godtgjøring på leirskoler.
  • Fjerning av godtgjøring for en rekke oppgaver knyttet til voksenopplæring.
  • Det er opp til kommunene om de vil gi lønn for funksjoner, for eksempel som kontaktlærer (klassestyrer) og rådgiver.
   • De som har funksjonen i dag, og fortsetter i den, får beholde sin lønn, men det er opp til kommunen å avgjøre om nye som får funksjonen, skal få slikt lønnstillegg
 
KS sitt økonomiske tilbud
 • KS tilbyr mindre penger til høgskoleutdannede (førskolelærere, sykepleiere m.fl.) enn andre i det kommunale systemet. Se vedlegg
 
Det økonomiske tilsvarer en ramme på litt over 3 %. For undervisningspersonalet alene tilsvarer det en ramme på 2 %.
 
En slik rasering av lønns- og arbeidsvilkår aksepterer vi ikke. Det skal vi sammen vise KS. Vi forventer at også du stiller opp under demonstrasjonene 11. mai.
 
Oslo 07.05.2004
 
Helga Hjetland            Per Aahlin
leder                                        nestleder
 
 
Vedlegg
Utdrag av det økonomiske tilbudet gitt i Tilbud 5
HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2004
 
Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 31. mars 2004, krav/tilbud nr. 2, 15. april 2004,  krav/tilbud nr. 3, 22. april 2004 og krav/tilbud nr. 4, 28. april. For øvrig legger KS følgende til grunn:
 
1.                  ØKONOMI
a)         Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på kr. 3 500 pr. 01.05.2004 til alle stillinger som omfattes av HTA kapitel. 4.
 
b)         Endringer i minstelønn for stillinger i kapitel 4
Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidspunkt er 01.05.2004.
 
4.2.1    Gjennomgående stillinger
 
 
Gruppe

 

Minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

 

196 000

 

201 000

 

211 000

 

232 000

Stillinger med krav om fagbrev/tilsvarende utdanningsnivå

 

221 000

 

226 000

 

231 000

 

247 000

Stillinger med krav om høgskoleutdanning

 

256 000

 

 

 

284 000

Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

 

276 000

 

 

 

307 000

 
4.2.2    Undervisningsstillinger i skolen
 

 

Gruppe

 

Minstelønn

0 år

10 år

16 år

Undervisningsstillinger med krav om høgskoleutdanning

 

 

256 400

 

289 000

 

313 000

Undervisningsstillinger med krav om minimum 4 år universitets-/høgskoleutdanning

 

276 000

 

309 000

 

336 000

Undervisningsstillinger med krav om minimum 5 år universitets-/høgskoleutdanning

 

282 000

 

318 500

 

347 000

Undervisningsstillinger med krav om minimum 6 år universitets-/høgskoleutdanning

 

299 000

 

354 000

 

385 700

 
  

Siste nyheter
Utdannings trykkeri i streik  (13.05.04)
45 000 mot KS  (12.05.04)
Etterbetaling på statsbudsjettet  (12.05.04)
Opplev våren i Hardanger  (12.05.04)
Nytt jerngrep på kommunesektoren  (11.05.04)
Mot KS over hele landet  (11.05.04)
Pensjonistene støtter demonstrasjonen  (11.05.04)
Pedagogisk entreprenørskap  (11.05.04)
Er du korrekt registrert?
Er du korrekt registrert i Utdanningsforbundets medlemsregister? For sikkerhets skyld, ta en sjekk nå. Logg deg inn via menyen på forsiden. Du finner videre orientering om påloggingen der.
Les mer..
Meld deg inn!
Som medlem i Utdanningsforbundet har du rett til å få bistand i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår. Du vil også motta medlemsblad og annen informasjon, samt ha rett til å være med i organisasjonens forsikringsordninger og andre medlemstilbud.
Les mer..
Dette tilbyr KS


Webmaster
UTDANNINGSFORBUNDET
PB 9191 - Grønland, 0134 Oslo
Tlf 24 14 20 00 - faks 24 14 21 00
post@utdanningsforbundet.no
Nyhetsbrev