Forside Privat Bedrift Om Telenor
Virksomhet Pressesenter Investor Relations Samfunnsansvar Karriere i Telenor
Forside: Telenor Forside: Om Telenor > Pressesenter
 
Du er her:  Om Telenor/Pressesenter/Pressemeldinger
 
Pressemeldinger


Abonnement


Arkiv


Pressekontakter


Bildegalleri


Åpen linje


Telektronikk


 

Pressemeldinger

Telenor, 19 mai, 2005

450 skoler får pc-pakker fra Telenor

(Fornebu, 19. mai 2005) 450 ungdomsskoler over hele landet får i disse dager melding om at hver av dem vil motta 15 pc-er i jubileumsgave fra Telenor. I forbindelse med sitt 150-årsjubileum ønsker selskapet å bidra til mer og bedre bruk av IKT i skolen.

Totalt har 358 av landets kommuner søkt om å ta del i Telenors pc-gave. Alle kommuner med flere enn fire brukere pr pc, dvs 304 kommuner, blir tildelt minst ett klassesett. I tillegg får kommuner med mange skoler inntil tre sett. Tildelingen av pc-er er basert på rådmennenes prioritering av skoler, antall elever pr pc og planer for IKT i skolen i egen kommune. Juryen har bestått av representanter fra Telenor, Utdanningsdirektoratet, Kommunenes Sentralforbund, IKT-Norge og InOut.
 
Med jubileumsgaven ønsker Telenor å bidra til at ungdom  rustes til morgendagens arbeidsliv, både gjennom bedre kompetanse og læringsevner. Gaven er et bidrag for å bedre elevenes digitale ferdigheter, noe som i utkastet til ny læreplan er definert som basisferdighet på linje med lesing, skriving og regning. Telenor er også opptatt av at ungdommene skal lære bevisst bruk av IKT, og sender i disse dager læremidlet HITcomet ut til alle landets ungdomsskoler. Dette er et undervisningsopplegg der elevene gjennom arbeid med musikk og design lærer nettvett ved å ta stilling til IKT-etiske valg. Gjennom HITcomet kan skolene delta i en landsomfattende konkurranse, og klassesett á 10 pc-er deles i desember ut til beste klasse i hvert fylke. 
 
Sitater fra lanseringen av skolegaven:
"Gaven Telenor overrekker norsk skole vitner om vilje til samfunnsansvar og er et godt eksempel på at offentlig og privat sektor kan samarbeide om viktige samfunnsmål," sa utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.
 
"Denne gaven vil utvilsomt øke lærernes mulighet til å gi elevene en fremtidsrettet og variert undervisning. Jeg er særlig glad for læremidlene som gir oss en fin mulighet til å få IKT-etikk på timeplanen," sa leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.
 
 
Ytterligere informasjon:
Prosjektleder for Telenors 150-årsjubileum, Grete Ingeborg Nykkelmo, tlf. 913 11 000.
 
 
Til redaksjonen: