Hopp til hovedinnholdet på siden
Skolenettets logo
Elever 1.–7. trinn Elever 8.–10. trinn Elever VGO Lærere/ ledere Til foreldrenettet - åpnes i nytt vindu
Profilbilde forside
Tips om søkSøketips
Lærere og ledere
ReadSpeaker Lytt til teksten
Forsiden
Lærer og leder
SKOLENETTET
Lansering med kraftig fokus på åpen programvare
02.02.2007 
elever ved lanseringen
De tre elevene Sina Rusten, Sjur Magnus Bergstrøm og Robert Wood ved Åmot ungdomsskole skriver i denne reportasjen om lanseringen av Moodle som ”Plattform for Digital Læring” i grunnskolene til Åmot, Engerdal, Trysil og Stor-Elvdal kommune. Representanter fra både Kunnskapsdepartementet og Fornyingsdepartementet var med på lanseringen, som foregikk på Rena.

Tekst og foto:
Sina Rusten, Sjur Magnus Bergstrøm og Robert Wood
(elever ved Åmot ungdomsskole)


Verken Fornyningsdepartementet eller Utdanningsdepartementet kan si at én LMS (Learning Management System) er bedre enn en annen. Allikevel ga de tydelig utrykk for at det er svært prisverdig at kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot har gått sammen om å bruke Open source-programmet Moodle.

Dette kom fram under lanseringen av Plattform for digital læring (PDL) i Midt-Østerdal, som er basert på Moodle, på Rena 30. januar 2007. Tilstede under lanseringen var blant annet politisk rådgiver i Fornyings og administrasjonsdepartementet Jørund Leknes og avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet Øystein Johannesen. Begge to holdt foredrag under lanseringen om den nasjonale satsningen på IKT i utdanningssektoren. 

Moodle som plattform for digital læring
Moodle blir brukt som ”Plattform for digital læring i Midt-Østerdal” (PDL) og har over 8 millioner brukere og over 1 million lærere registrert på verdensbasis. I og med at Moodle er et open source program, vil det si at det ikke trengs spesielle programmer (for eksempel operativsystem) for å kjøre Moodle, dessuten er det gratis. Moodle er designet for å sette elevens produksjon og deling av kunnskap i sentrum og kan brukes i alle trinn av utdanningen. Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot har gått sammen i ASP-prosjektet med støtte fra Høykom for å jobbe sammen for utvikling av IKT i skolene.
 
- Samarbeidet har gitt store effekter som kommunene hver for seg ikke kunne greid, sier Arild Einar Trøen, styreleder i ASP prosjektet og rådmann i Stor-Elvdal.

Støtter opp under regjeringens IKT satsning
- Prosjektet er så utrolig spennende og støtter opp under IT satsningen til regjerningen, sier Jørund Leknes om ASP prosjektet.

Leknes forteller videre at regjeringens IT-satsing i skolen omfatter blant annet en styrket kommuneøkonomi, digitale læremidler (særlig i videregående opplæring) og utbygging av bredbånd. Regjeringen vil òg prøve å få til en avtale med NRK om tilgang til deres arkiv til bruk i skolen.          

Jørung Leknes, politisk rådgiver i Fornyings- og admnistrasjonsdepartementet. 

Jørund Leknes, Fornyingsdepartementet

Han referer til et lignende prosjekt gjort i Danmark. - Det eksisterer digitale skiller i Norge. Dette kan man se på alder, men skillene kan òg ses klassevis. Det er viktig at skolen kan gi tilbud til elevene som ikke har tilgang til digitale verktøy hjemme, informerer Leknes.

Videre framhever han:
• Skolen må ikke bli et teknisk museum
• Skolen må følge med i utviklingen og ta hensyn til at elevene ofte har større digital kompetanse enn lærerne.
 
Selv lærte han mye engelsk gjennom dataspill. Skolen må dessuten ikke bli ”kjedelig”, det må være interessant på skolen. Da lærer man mest. Leknes sier at det er viktig med digital kompetanse, siden dette er kompetanse som er viktig i fremtiden.
 
- Digital kompetanse er en av de fem grunnferdighetene i Kunnskapsløftet og skal inkluderes i alle fag. Dette gir et økt behov for tilgang til digitale verktøy. - Det må være fokus på digital dømmekraft og elevene må lære kildekritikk, fortsetter Leknes.
 
Han mener det er essensielt å ikke ha en fiendtlig holdning til bruk av Internett, men heller se på utfordringene og hvordan man kan løse dem. Leknes nevner en artikkel om Martin Luther King som et trenet øye vil oppdage inneholder feil som sverter King og i virkeligheten er artikkelen publisert av Ku Klux Klan.

Åpne standarder og kildekoder
Informasjonen i datasystemet kodes i nuller og enere. Dette kan sammenliknes med morsealfabetet. Hvis man ikke kjenner til hvordan man skal tyde morsealfabetet, er det vanskelig å hente ut informasjon. Oppskriften for å tyde morsealfabetet er allikevel tilgjengelig for alle. Enkelte IT-selskaper har valgt å holde denne informasjonen skjult slik at det bare er deres egne programmer som kan dekode informasjonen. Slik blir man låst fast til en eller flere leverandører.
 
- Vi ønsker å ta i bruk åpne standarder, det vil si at informasjonen om hvordan nullene og enerne er kodet er åpent for alle. Vi tror dette vil føre til en mer åpen konkurranse i det norske IT-markedet, sier Leknes.

Åpne standarder og åpne kildekoder vil igjen føre til en større kultur for samarbeid og deling.
- Vi ønsker en programvarepolitikk som bygger opp under samarbeid, deling og fellesløsninger. Slik kan IT-løsninger brukes flere ganger. Leknes nevner Wikipedia som et godt eksempel på deling og samarbeid. - Wikipedia har blitt et av verdens beste nettleksikon, kanskje det beste ved hjelp av brukere som legger inn innhold.

Integrering av IKT i skolen en komplisert affære
- Det å få integrert IKT i undervisning og læring er en ganske komplisert affære. Det er veldig mange faktorer som påvirker om man lykkes eller ikke. Satt på spissen kan man si at minst av alt handler det om teknologien selv, sier Øystein Johannesen, avdelingsleder i Kunnskapsdepartementet.
 
Videre forteller han at for å oppnå digital kompetanse i den norske skolen, er det flere faktorer som spiller inn, som for eksempel politikk, kompetanse blant lærere, infrastruktur osv.
- Fungerer ikke disse faktorene i samspill med hverandre, da blir det heller ingen digital kompetanse i skolen, slår Johannesen fast. 

Johannesen forteller at den IKT satsningen som finner sted i utdanningssektoren har Kunnskapsdepartementet samlet under et program for digital kompetanse hvor det blir satt som hovedmål at norske skoler skal ha tilgang til digitale verktøy av høy kvalitet i løpet av 2008.

- Jeg vil særlig legge vekt på at infrastrukturen skal støtte op om de pedagogiske målene, sier Johannesen. Han konstaterer samtidig at satsningen som finner sted i Midt-Østerdalen nå er på rett kurs. I kunnskapsløftet og den nye læreplanen er det satt egne mål i henhold til den femte grunnegenskapen som elevene skal mestre.

Øystein Johannessen, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.
Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartmentet

 - På de ulike trinnene er det en rekke kompetansemål som forutsetter pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), forteller Johannesen.

Verden 2.0
- Verden 2.0 vil bestå av den gamle verden og den nye verden, slår Johannesen fast.
Med dette mener han at den gamle verden før datateknologien virkelig slo inn og den nye digitale verden vil gå hånd i hånd. Han mener den nye hverdagen vil vær en kombinasjon av det elektroniske og det analoge.
 
- Det er ikke slik at vi kaster ut det gamle og tar i mot det nye med åpen munn, understreker Johannesen og fortsetter:

- Web 2.0 er en samlebetegnelse på en ny generasjon av tjenester som er tilgjengelig på nettet.
Disse tjenestene muliggjør samarbeid og informasjonsdeling på nettet. Eksempler på slike tjenester er Flicr, YouTube, blogg osv.

- Det som er interessant er at disse tjenestene åpner en del nye horisonter for barn og unge og gir dem flere verktøy for å dele og kommunisere.

Praktisk bruk av IT
Under lanseringen av PDL Midt-Østerdal var lærer Bjørnar Skjæret ved Koppang barneskole, tilstede for å fortelle om IKT satsningen i femteklassen hvor han er lærer. Prosjektet blir kalt ”Fremtidens klasserom”. Bjørnar hadde også med seg sine 5. klassinger. Deres datamaskiner var koblet opp i et rådløst nettverk i kulturhuset på Rena. De viste på en overbevisende måte nysgjerrige voksne hvordan Moodle er integrert inn i skolehverdagen.

- Klasserommet er lagt opp slik at man kan bruke digitale verktøy i undervisningen, informerer Skjæret. Videre forteller han at klassen bruker Moodle som base for undervisningen slik at elevene vet hvor de skal finne ting og lagre stoff. Han understreker at Moodle er veldig lett å bruke som lærer, noe som gjør det lettvint og innbydende for elevene å ta det i bruk.
 
- På moodle ligger arbeidsplaner og hver uke skriver elevene mål for perioden i sin egen blogg, sier Skjæret. I likhet med Johannesen understreker Skjæret at de samtidig med å bruke digitale verktøy i undervisningen også bruker vanlige bøker.

Arne Vegard Sveen, lærer og prosjektansvarlig fra Åmot Ungdomsskole, fortalte om IKT prosjektene ved ungdomsskolen, med fokus på medier og nettaviser.

Nobelprosjektet hvor Arne Vegard er prosjektleder sammen med Geir Hjermstad, satte i desember måned 2006 dype spor i forskjellige medier i Norge, både lokalt og nasjonalt. Både dette prosjektet og Birkebeinerprosjektene har i årenes løp blitt større og større og mer omfattende.
 
Elevene Sina Rusten, Sjur Magnus Bergstrøm og Robert Wood fortalte hvordan de brukte verktøyet Elgg under oppholdet i Oslo som et supplement til Ungdomsavisa. Man kan si at Elgg kommer inn under merkelappen sosial programvare og der man blant mange andre muligheter har et svært godt bloggeverktøy.

Alt i alt var det en svært vellykket lansering.

Til nettsteder:
> ENIS Norge - artikkel
> Høyvis – artikkel
> Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet – Slides
> Presentasjon fra Åmot ungdomsskole – Nobels fredspris m.m.
> Sosial programvare
> Åmot ungdomsskole

TIPS EN VENN
Sende til flere mottakere? Bruk komma mellom adressene.
Relaterte hovedområder og fag
Læringsplattformer
Lenkene
Læringsplattformenes inntog i skolen
På denne siden kan du lese mer om hvordan bruk av læringsplattformer har etablert seg i Norge. Dette er en artikkel fra fra program for Digitale læringsarenaer, et prosjekt fra forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU).
Nyhetene
Nobelmagasin i Ungdomsavisa - stjernereportere blant kjendiser og stjerner
mohammad yunus
For femte år på rad har elever fra Åmot ungdomsskole vært stjernereportere rundt utdelingen av Nobels fredspris. Sammen med to lærere har de 20 elevene vært akkreditert til alle de store Nobelarrangementene.
Digitale læringsplattformer
lms
Hele 96 prosent av videregående skoler har anskaffet en digital læringsplattform, mens tallet for grunnskolene er 17 prosent. Utviklingen har skutt fart de siste 3-4 årene, og stadig flere barne- og særlig ungdomsskoler anskaffer, eller vurderer å
Nobelkonserten, et realt show!
mohamad erlbaradie nobeøprisen
Elever fra Åmot Ungdomsskole dekket arrangementene i forbindelse med Nobels fredspris for Ungdomsavisa. De skrev om Nobelkonserten, de intervjuet fredsprisvinner Mohamad Elbaradei, og de intervjuet utenriksministeren og verdensberømte artister.
Hva er Program for digital kompetanse?
pfdk
I 2004 ble Program for digital kompetanse lagt fram. Departementet definerte digital kompetanse som den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier.
Artikler (Modul)
Flyt av digitale læringsressurser
våt CD
Utdanning.no og Skolenettet.no samordner nå digitale læringsressurser. Hensikten er at ressursene skal være tilgjenglig for brukerne uavhengig av hvilke nettsteder man kjenner til, eller vanligvis benytter.
Digitale læringsplattformer i grunnopplæringen
lms
Undersøkelser fra 2005 viser at 17 % av grunnskolene og 96 % av videregående skoler har anskaffet en digital læringsplattform. Denne utviklingen har skutt fart de siste 3-4 årene.
Digitale læringsplattformer i grunnopplæringen
LMS bruk
Utredningen om digitale læringsplattformer i grunnopplæringen er nå ferdig. Mange miljøer i norsk skole har sett fram til denne rapporten, og den gir et en svært god oversikt over bruk av læringsplattformer.
Skolenettet.no er en tjeneste fra Utdanningsdirektoratet

 
 
 
Skolenettet er en tjeneste fra Utdanningsdirektoratet
Har du tips til innhold på Skolenettet? Kontakt oss!