Hopp til hovednavigasjon Hopp til hovedinnhold

Microsoft ble satt i klem på årets BETT konferanse

15.01.2008   Utskriftsversjon 
Som vanlig var Olympia hallen i London fylt til trengsel på årets BETT konferanse. Selv om man var på BETT, var det mange som kanskje ikke fikk med seg en svært kritisk rapport om Microsoft Vista og Office 2007 som ble publisert på årets konferanse. Rapporten er laget av Becta, the education technology agency, som hører inn under det britiske utdanningsdepartementet.

Microsoft under sterkt press fra britiske skolemyndigheter

Becta på BETT
Becta på BETT

I mange år har ulike nettsteder og presseorganer dannet seg ulike syn om hovedtrender på BETT. For to år siden mente de fleste at den viktigste trenden var interaktive tavler. I fjor var ulike e-læringsplattformer i fokus. 

Begge disse trendene kom i fokus nettopp fordi britiske skolemyndigheter har satset sterkt på at interaktive tavler skal tas i bruk. Skoler har også fått økonomisk støtte til innkjøp av dette utstyret fra sentralt hold. I fjor anbefalte Becta 10 ulike e-læringsplattformer og dermed kom dette sterkt i fokus.

Britiske skolemyndigheter stiller alltid sterkt på BETT og med utdanningsdepartementet i spissen. Departementet og ulike underavdelinger av departementet tar i bruk mange kvadratmeter grunnflate på messeområdet.

Årets bombe var den svært kritiske rapporten om Microsofts nyeste programvare. Becta har tidligere blitt kritisert for å være for Microsoft vennlig, men rapporten som i år ble offentliggjort på BETT, har satt Microsoft under sterkt press. Presset har for øvrig vært sterkt det siste halvåret, men Microsoft har valgt å kjøre sitt eget løp

Rapportens innhold

·         Rapporten går sterkt inn for åpne standarder som Open Document Format (ODF)

·         Microsoft blir sterkt kritisert for at de ikke har implementert dette i Office 2007 selv etter press fra britiske skolemyndigheter

·         Storskalaimplementering av Vista blir frarådd, unntatt for helt nye skoler

·         Man bør gjøre skoler, foreldre og lærere oppmerksom på at det finnes alternativer til Microsoft

·         Rapporten tar opp alle problemer som skapes fordi man kan lagre i ulike filformater som ikke snakker sammen

Man kan også i rapporten lese at britiske skolemyndigheter i 9 måneder har vært i møter med Microsoft med tanke på at de skal støtte ODF filformatet uten at de har klart å nå fram.  Det finnes riktignok en implementering av OFD som kan legges inn i Office 2007, men den er svært vanskelig å legge inn (10 skritt) og lite brukervennlig.

På Becta sin stand, ble det gitt en rekke presentasjoner om ICT policy. Under lenker nederst på siden kan man finne fram til disse.

Messe for geeker
For alle som er interessert i det siste innen programvare og maskinvare er BETT et drømmested. Alle viktige aktører som Microsoft, Apple Adobe, HP, Canon etc. er på plass.

Norsk Fronter, har med økende innpass på det britiske markedet, også sett seg råd til å kjøpe seg stor messeplass i 1. etasje. Flere norske ENIS skoler var med Fronter på BETT-besøk. Norske Grieg media var også der, men med en mer tilbaketrukket plass.

ICT policy

Åpen kildekode
One laptop pr child til kr. 1000,- blir prøvd ut

BETT dekker svært mange områder innenfor IKT og skole. Det som kanskje er mest spesielt, er den brede dekningen av det kan kalle strategier for innføring og bruk av IKT i skolen. Britiske utdanningsmyndigheter satser svært mye på å nå sin målgruppe på BETT enten det er skoleledere, lærere og utdanningsmyndigheter i andre land.

Forskningsinstitusjon Futurelab stilte for 2. gang. De viste fram prosjekter de har vært involvert i de siste månedene, men i alle prosjektene har samarbeidslæring vært sentralt.

Aktører som kjemper for åpen kildekode, Linux, Elgg, Moodle og åpne dokumentformater er også å finne i det store mylderet. De har kanskje ikke de beste og største plassene på BETT. Til gjengjeld er det entusiaster og frivillige som arbeider på utstillingsplassene.

E-learning Foundation stilte opp også i år. Denne organisasjonen jobber for at alle engelske barn/ungdom skal få tilgang til Internett hjemmefra og de jobber for å utviske digitale skiller. 2, 6 millioner britiske barn har ikke tilgang til Internett hjemmefra, så jobben er formidabel. De engasjerer nasjonale utdanningsmyndigheter, lokale skolemyndigheter,  skoler og privat næringsliv.

Årets mest uvennlige stand er…..
Den som skriver dette tok opp små videosnutter overalt, og ingen bortsett fra 1 aktør hadde motforestillinger.  – This is strictly forbidden, fikk utsendt ENIS medarbeider høre etter å ha filmet et foredrag om musikk i undervisningen i 10 sekunder. Og dette var hos en aktør som har en av de største satsningene på BETT. Apple vant prisen for uvennlighet og for ønske om å styre alt som dreier seg om publisitet sjøl. For øvrig et ikke ukjent fenomen for denne datagiganten.

Lenker (mest om ICT policy)
BETT 2008
Becta
Rapport om Microsoft med link til hele rapporten
Presentasjoner fra Becta på BETT 2008
Futurelab
Learnes voice – prosjekt der Stephen Heppel er involvert
E-learning foundation – organisasjon som jobber for å viske ut digitale skiller
Open forum – om åpen kildekode og åpne dokument standarder
Open document format

Film in education – mange gode lenker

På Picasa Web Album  ligger 21 bilder fra BETT 2008

Øystein Johannesen (KD) sin blogg har grundig dekning fra BETT


TIPS EN VENN

Sende til flere mottakere? Bruk komma mellom adressene.