- Pengene brukes feil i Burma

Marthe Graf Jensen holdt foredrag om Burma

Fredag 28 mars fikk 10. trinn besøk av Marthe Graf Jensen fra Burma-komitéen. Hun var på besøk for å fortelle om Burmas politiske tilstand. Hvordan det var før, hvordan det er nå og hvordan det antageligvis kommer til å se ut. 10. trinn har i en tid nå jobbet med politikk og styring i andre land, og hovedsaklig Sør-Afrika og Burma. Dette var grunnen til at de inviterte Burma-komitéen. Vi så frem imot besøket, og alle hadde forberedt spørsmål.

 

Burmas hovedproblemer

Jensen holdt et foredrag om Safranrevolusjonen i september 2007, der hun også forklarte hovedgrunnene til Burmas problemer som er:

- Fare for humanitær krise.

- Ingen respekt for menneskefrihet

- Mangel på politiske løsninger

Jensen fortalte at hovedproblemet til Burma er ikke at de ikke har penger, de bruker bare ikke pengene på riktig måte. Man gir nesten ingenting til folket, men veldig mye til militæret. Opptil 60% går til militæret. - Lederen av militærjuntaen la 300 ganger mer penger på sin datters bryllup enn på å forhindre hiv/aids, sa Jensen.

 

Interesserte elever fulgte med på foredraget..

Interesserte elever fulgte med på foredraget..

 

Den norske burma-komité

Den norske Burmakomité (NBK)har til formål å støtte opp om og styrke den burmesiske demokratibevegelsen i Burma. NBK har, siden komiteen ble konstituert i begynnelsen av 1992, kanalisert norsk støtte til den burmesiske demokratibevegelsen. NBK arbeider først og fremst for å fremme demokrati i Burma ved å:

· Gi økonomisk støtte til burmesiske prosjekter som faller innunder NBKs retningslinjer for tildeling av støtte (se nedenunder).

· Arbeide for å øke bevisstheten om situasjonen i Burma overfor norske myndigheter, opinion, presse og relevante organisasjoner i Norge.

Marthe Graf Jensen skulle egentlig hatt med seg en til fra Burma-komitéen, en burmeser. Men han hadde desverre ikke mulighet til å komme for han var på et norsk-kurs.

 

- Engasjer deg!

Jensen avsluttet med å oppmuntre oss alle til å engasjere seg, så man kan oppnå et resultat med alle opprør som har vært opp igjennom årene.

 

”Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som ethvert menneske har krapå, uansett kjønn, rase, religion eller annen status, og regulerer forholdet mellom staten og individitet”

Fra Wikipedia

 

Men jeg synes ikke dette er tilfellet i Burma. Burmeserne blir krenket, og kanskje til og med drept for å fortelle det de synes om styringen av landet. Siden Burma er et diktatur, så er det militæret som har makten. Og det er av denne grunn som Burmas innbyggere lider.

 

Militæret bruker ikke landets penger riktig, og landets innbyggere lider pga dette. Og det er ekstremt forulempende av menneskerettighetene synes jeg. Jeg føler med Burmas innbyggere, og engasjerer meg ved å gå med en ”button” med bilder av Burmas nasjonalhelt Aung San Suu Kyi, der det står ”demokrati nå!”. (Det er ikke mye, men det er alltids noe!)

 

Jeg tror at besøket fra Burma-komitéen besvarte mange spørsmål blant elevene, og at vi kommer til å få bruk for dette i samfunnsfagtimene framover.

 

Skrevet av Felicia Alvsing