Det er ditt valg!

Positive tilbakemeldinger gjør godt!

Positive tilbakemeldinger gjør godt!

 

I den senere tid har 8.trinn jobbet aktivt med et undervisningsopplegg for utvikling av klassemiljøet. ”Det er mitt valg” er navnet på opplegget, som er en del av skolens forebyggende arbeid mot vold og mobbing.

 

Dette er et område myndighetene ønsker å sette på dagsorden og kommunene har blitt bedt om at skolene skal gjennomføre tiltak mot mobbing.

 

Det er Lions og Quest (frittstående amerikansk organisasjon”) som står bak opplegget. Fra år 2000 har skolene i Norge fått tilbud om ”Det er mitt valg 3” for ungdomstrinnet. Alle oppleggene har blitt bearbeidet for norske forhold.

 

Opplegget handler om samspill og sosial kompetanse. Fokus i opplegget er valgsituasjoner som unge kan komme opp i, samt hjelp til de unge for personlig vekst og utvikling.

 

I vår har 8.trinn brukt ”Det er mitt valg” i flere økter, og kommer til å fortsette med det.

Til nå har vi blant annet jobbet med å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Elevene har også blitt bedre kjent med andre på trinnet enn som de til vanlig ikke ”henger” sammen med.

 

Her gir elevene hverandre positive tilbakemeldinger.

 

 

I tiden som kommer vil det bli flere øvelser av lignende karakter. Gjennom positivt samarbeid skal vi jobbe aktivt for en bedre hverdag.

 

Flere bilder fra "Det er mitt valg":

Hyggelig med ros!

 

Hyggelig samarbeid.. - Caroline og Steffen.

 

Eline er med i "Det er mitt valg".

 

Hele 8.trinn i samarbeid..