Logobilde modul
 Om ENIS  Kontaktinformasjon
Profilbilde modul
Hopp til hovedinnholdet på siden

Nasjonal ENIS konferanse

26.10.2007     Utskriftsversjon 
Nær 30 ENIS skoler har vært samlet til nasjonal ENIS konferanse. Dag en var kun viet ENIS skolene. Dag to var viet eTwinning der også mange ENIS skoler er involvert i ulike samarbeidsprosjekter.

Spennende dagsorden

På dagsorden sto mange spennende og interessante temaer. Temaene spendte fra web 2.0 teknologi til skoleutvikling, P2V prosjektet og presentasjon av ulike skoleprosjekter.

 

Web 2.0. – buzz eller virkelighet for norske skoler

Jan-Arve Overland

Jan-Arve Overland

 

Det har vært diskutert mye om web 2.0. teknologi nærmest bare er et påfunn, men foredragsholder, Jan-Arve Overland, viste på en overbevisende måte hvordan han bruker denne teknologien i sin egen undervisning på Kongsberg videregående skole. Han brukte Slideshare i sin presentasjon og presentasjonen ligger på nettet. Han viste også fram en webside der man på en enkel måte får en oversikt over ulike web 2.0. teknologier. I undervisningshverdagen bruker han blogg, fotodeling, videodeling, sosiale bokmerker, Podcast, mindmapping, sosiale nettverk og programvare på nett med mulighet for deling. Bruk av RSS ble sterkt framhevet som en tidsbesvarende og effektiv måte å jobbe på.

 

Skoleutvikling i fokus

Skolenettet vil satse på å videreutvikle det internasjonale prosjekt P2V til norske forhold. I dette prosjektet får skoler i ulike land mulighet til å evaluere pedagogisk praksis på ulike skoler. Norske ENIS skoler vil bli invitert til å delte i et nasjonalt prosjekt der man anvender erfaringene fra det internasjonale P2V prosjektet.

 

Udir utarbeider også en pilotversjon av et rammeverk for selvevaluering basert på det britiske evalueringsprogrammet Becta’s Self Review Framework.

 

Skolene ble presentert for evalueringsverktøyet som benyttes i Kunnskapsløftet – Fra Ord til Handling.

 

Mange gode undervisningsopplegg som lages i Norge havner i skuffen til mange enkeltlærere. Flere deltakere etterlyste større kultur for deling av læring i Norge. På konferansen ble det fra Udir sin side presentert en mal for hvordan man kan legge undervisningstips og undervisningsopplegg tilgjengelig på nettet på Skolenettets server.

 

eTwinning

Egil Eiene fra SIU

Egil Eiene fra SIU

 

Dag 2 var viet eTwinning. Egil Eiene fra SIU holdt et svært engasjerende innlegg der han la fram Comenius programmet for 2007 – 2013. Han vektla at søkeprosessen nå var mye enklere. Skolepolitiske målsetninger er også svært like i EU land og Norge, sa Egil Eiene. Dette gjør det lett å samordne søknader på tvers av landegrenser. Under lenker ligger foredraget i sin helthet. Man kan der finne svært nyttige tips hvis man går med seriøse tanker om å søke Comenius midler.

 

Virksomhetsleder ved Åmot ungdomsskole, Geir Svehagen, fortalte om skolens samarbeidsprosjekt med polsk skole i Poznan og prosessene som ledet fram til samarbeidet.

 

Anita Normann fra Charlottenlund skole i Trondheim fortalte om sitt eTwinning prosjekt med en finsk skole der vekt ble lagt på digital storytelling. Hun viste flere spennende multimedieprodukter elevene hadde laget.

 

Løkeberg skole og Holmlia skole samarbeider om Podcast prosjekter. Thor Hauknes fra Løkeberg skole fortalte at Podcast ikke bare er en lydfil som ligger på Internett. I tillegg til lyd, kan også bilder, lysbildeserier og video legges ut som Podcast, og man må abonnere på tjenestene gjennom RSS. Holmlia skole og Løkeberg skole ønsker flere skolersamarbeidspartnere i prosjektet.

 

Lenker

Jan-Arve Overland - blogg

Slideshare presentajonen til Jan-Arve

P2V prosjektet

Becta’s Self Review Framework

Fra ord til handling

SIU

Program for livslang læring. Comenius (pdf) – foredrag Egil Eiene

TIPS EN VENN
Sende til flere mottakere? Bruk komma mellom adressene.

ENIS er et europeisk nettverk av skoler under Det europeiske skolenettets paraply. ENIS Norge koordineres av Utdanningsdirektoratet.