Et kvart århundre i kommunens tjeneste

25 år er gått siden Kjetil Grunt ble ansatt i Åmot kommune. Rett før jul ble det markert at han har jobbet et kvart århundre ved Åmot ungdomsskole. Som takk for stor lojalitet og vel utført arbeid mottok han rett før jul kommunens gullklokke. Heller ikke blant kollegene ved Åmot ungdomsskole, gikk ”prestasjonen” upåaktet hen.

 

Kjetil og rektor Svehagen

Kjetil mottar rosende ord etter 25 år i kommunens tjeneste.

 

Under lærernes førjulsavslutning på Søndre Løsset gård ble det gjort stas på ”altmuligmannen” fra Elverum og Finnmark. Det ble taler både fra rektor og mangeårig kollega Helge Olav.

 

Kjetil startet sin karriere ved skolen vår så langt tilbake som 1982 – året da ski VM ble avholdt i Oslo og Brå brakk staven. Siden den gang har han innehatt de fleste roller en lærer kan ha: Faglærer, klassestyrer, kontaktlærer, teamleder, sosiallærer, plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, styremedlem i skoleråd, samlingsstyrer, øvingslærer, lærernes representant i samarbeidsutvalget, rådgiver, elevrådskontakt, inspektør, fungerende rektor.. og sikkert mer til...

 

Helge Olav holdt tale for Kjetil.

Helge Olav holdt tale for Kjetil.

 

Tidlig i sin lærerkarriere startet han sammen med Einar Øfstaas ungdomsklubb i kjelleren på Åmot ungdomsskole. En kjempepopulær klubb med over 200 medlemmer. Han var også aktiv deltaker i kommunens skoleavis på 80-tallet med reportasjer om skolehistorie, skoleidrett, ansettelser, m.m. Han var også en sterk deltaker i grunnskolens lokalradioprosjekt under grunnskolens 250-årsjubileum i 1989. En stor suksess, som også resulterte i lokalradio i Åmot.

 

Kjetil er et stort forbilde for de andre lærerne med sin erfaring og faglige tyngde. Han nyter stor respekt både blant kolleger, elever og foreldre. Et spesielt øye har han også ovenfor de som ikke bestandig lykkes med mye teori. Her er Kjetil den kreative læreren.

 

For oss lærere har Kjetil også stått i bresjen for sosialt samvær – og det er ikke få turer til utlandet han har organisert, København, London, Paris, Roma..


Turer i andre sammenhenger har det selvsagt også blitt. Vi lærere og elevene har hatt gleden av å delta på ulike reiser sammen med Kjetil. Leirskole, overnattingsturer (”bli kjent”), turer med Hvite busser, osv. Da er det alltid god stemning og vi trives i lag.

Kjetils gode humør er en stor styrke. Men det hender nok at vi ser en noe opphisset finnmarking i ganger, klasserom og kontorer – som oftest med god grunn. Kjetil vet å kalle en spade for en spade.

 

25 år er ikke dårlig, Kjetil. Om det blir 25 til er vel tvilsomt, tross din unge alder ;) Men det vil ikke forundre noen om du trår dine arbeidssko ved Åmot ungdomsskole helt til pensjonisttilværelsen henter deg inn om ..ja..lenge til..

Vi setter pris på deg som kollega, Kjetil og gratulerer med 25 år i kommunens tjeneste!

Stå på, Kjetil!

 

25 år i kommunens tjeneste.

Hyggelig stemning under lærernes førjulsavslutning.