Vett på nett..og mobiltelefon

- Vår visjon er å bidra til at barn og ungdom bruker mediene på en trygg og bevisst måte, forteller kommunikasjonssjef i Barnevakten.no, Øystein Samnøen. Gjennom et timelangt foredrag fikk alle elevene sist torsdag se og høre om hva uvettug bruk av Internett og mobiltelefon kan medføre. Samnøen ga nok mange en nyttig tankevekker.

 

Øystein Samnøen engasjerte elevene.

Øystein Samnøen fra Barnevakten.no ga elevene en tankevekker.
 

Mobiltelefonen og Internett kan gi oss en rekke nyttige muligheter, men man bør også være oppmerksom på hvilke negative konsekvenser feil bruk av telefonen og Internett kan medføre.

 

Samnøen fortalte blant annet om konsekvensene av ubetenksomme SMS-meldinger, som noen i utgangspunktet ville si ”bare var tull”. Men det er ikke sikkert det oppfattes slik for mottakeren..

 

Hos Barneombudet er mobilmobbing et velkjent problem og kan oppleves som psykisk terror hos den som mobbes.. – Bruk heller kreftene på å bygge opp hverandre, ikke ned, er oppfordringen fra Øystein Samnøen.

 

Det ble også vist en del eksempler på uheldige episoder hvor mobiltelefonen er benyttet til å filme mobbesituasjoner for så å legge ut på nettet, ofte via YouTube. Når filmer eller bilder først er lagt ut på nettet, er sjansene for å få de fjernet som oftest lik null.

 

Elevene fulgte nøye med på hva Øystein Samnøen hadde å si.

Elevene fulgte nøye med på hva Øystein Samnøen hadde å si.

 

Det ble også vist til personer som har latt seg avbilde, ofte via mobiltelefon, i situasjoner som etter litt tid man kunne ønske man var foruten. Men bildene på nettet, er umulig å fjerne.. Kanskje ikke så kult når arbeidsgiver eller ny kjæreste kommer over disse bildene – kanskje ikke så kult uansett egentlig..

 

Øystein Samnøen kom også inn på strafferammen i forbindelse med ulike lovbrudd som faktisk kan bli konsekvensene av noen øyeblikks dumhet eller ubetenksomhet.

 

Mange fikk seg nok en vekker etter 60 minutter med barnevakten.no sin representant. Dette var nyttig!

 

Vi anbefaler: www.nettvett.no