Tildelt NKULs hederspris!

Arne Vegard mottok NKULs hederspris

Arne Vegard ble overrakt NKUls hederspris - GRATULERER!!

 

Arne Vegard Sveen er tildelt NKULs hederspris for sin langvarige tjeneste for bruk av IKT i skolen. Det ble spesielt lagt vekt på hans innsats for de store avisprosjektene "Nobelprosjektet" og "Birkebeinerprosjektet". Prisen må regnes som kanskje den aller største innenfor emnet IKT og læring i Norge. Hedersprisen ble utdelt under den pågående NKUL-konferansen i Trondheim, og det hele kom som en stor overraskelse på vinneren selv.

 

I alle sine år ved Åmot ungdomsskole har han stått i bresjen for satsningen på IKT i undervisningen, og gjennom sin rolle som prosjektleder ved skolen har han gjort en fremragende jobb. Spesielt ble det likevel lagt vekt på hans mangeårige engasjement i forbindelse med "Nobelprosjektet" og "Birkebeinerprosjektet", som Arne Vegard og kollega Geir Hjermstad har hatt stor suksess med.

 

Norsk konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, NKUL 2008, ble i år arrangert for 14. gang ved NTNU i Trondheim. Målgruppa er lærere, skoleeiere, skoleledere, lærerutdannere, ansatte i barnehager, aktører i voksenopplæringen, andre ansatte i utdanningssektoren, produsenter og leverandører, elever og studenter, foreldre/foresatte, politikere og forskere.

 

Konferansen er etterhvert blitt etablert som en viktig arena for utdannings-Norge. Her presenteres foredag som viser den siste utviklingen innenfor IKT i utdanning og læring, da helst i form av prosjekter og erfaringer fra skoleverket.

 

Det var altså i dette selskapet en intetanende Arne Vegard Sveen ble utropt til vinneren av NKULs hederspris, 2008. Vi gratulerer så mye med en velfortjent pris, Arne Vegard!