Blokkdyr på ÅUS

Over en fireukers periode har elevene på 10.trinn jobbet iherdig med å file, hugge, skjære og finpusse frem sitt eget dyr, av en blokk Siporex. Mye arbeid ligger bak et vellykket sluttprodukt. Nå er arbeidet til de flittige elevene ferdig og de flotte skulpturene er for tiden utstilt på skolen. Ta en titt da vel..

 

Artige skulpturer i Siporex

En av de mange skulpturene som for tiden står utstilt ved Åmot ungdomsskole.

 

Å lage en skulptur er en tidkrevende prosess. Det var derfor viktig for elevene å gjøre et godt utgangspunkt og planlegge nøye for et vellykket resultat.

 

Idéutvikling og skisse stod sentralt den første tiden. Bilder og tegninger funnet på Internett dannet grunnlaget for hva slags skulptur man skulle lage.

 

Etter mye finpussing, filing, skraping og hugging, ble man til slutt ferdig med arbeidet - og det ble vellykket! Skulpturene står nå utstilt foran en svart-hvit utskrift av dyret som ble valgt. Kjempebra!

 

Christian

Christian ferdigstiller utstillingen.

| Flere bilder av utstillingen |