Foredrag for foreldre, elever og lærere


Skoleprogrammet STEP skal bidra til å styrke det psykososiale miljøet ved skolen, gi elevene mulighet for å sette grenser og mestre sin egen livssituasjon. Det er "Organisasjonen for voksne og barn", som står bak det hele.  Onsdag 16.april blir det arrangert "kick off" for STEP-programmet. Sosionom Mia Börjesson skal i løpet av dagen møte alle skolens elever og lærere med sine foredrag tilpasset de mottakergruppene. På kvelden arrangeres et eget møte for dere foreldre. Det anbefales at DU møter opp.

 

 

Hva er STEP?

STEP er et forebyggende miljøtiltak hvor elevene arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Programmet er mestringsorientert og hovedmålet er å øke unges kunnskap, innsikt og mulighet til å

mestre son egen livssituasjon og utvikling.

 

I "STEP - Ungdom møter ungdom" er det spesielt vektlagt to tiltak: samtaletjenesten - og jente- og guttegrupper. I samtaletjenesten kan unge bistå yngre og jevnaldrende i spørsmål som berører hverdagslivet. I opplæringen legges det spesielt vekt på kommunikasjon og samtaleteknikk.

 

Andre temaer for opplæringen er rusmisbruk, spiseforstyrrelser, relasjoner og vennskap, mestring, seksualitet, identitet, selvbilde og presentasjonsteknikk.

 

Alle foredragene er mestringsorienterte og har sitt utganspunkt i et helsefremmende perspektiv på psykisk helse. Målet er å styrke ungdommene, lærerne og foreldrene samtidig som det utfordres til refleksjoner rundt viktige temaer som relasjoner, kommunikasjon, vennskap, selvtillit og selvfølelse.

 

Møtetider

I løpet av onsdag 16.april vil Mia Börjesson avholde følgende møter: Vel møtt!

 

Kl. 08.45 -09.45       Guttegruppe i Veslesalen på Åmot kulturhuset

Kl. 10.00 - 11.00    Jentegruppe i Veslesalen på Åmot kulturhuset

Kl. 12.15 - 13.15    Møte med de ansatte på skolen

Kl. 18.00 - 19.30    Foreldremøte i Veslesalen på Åmot kulturhuset