Tok avstand fra tyveri

Blomster til Ann Karin

Kantineansvarlig Ann Karin mottar blomster fra elevrådsleder, Brita-Siren.

 

Kantina har lenge vært et populært tilbud for både elever og ansatte ved skolen vår. I forrige uke så skolen seg imidlertid nødt til å holde kantina stengt i èn dag, da noen i løpet av morgentimene hadde stjålet en rekke av meierivarene som skulle selges. Elevrådet tok raskt avstand fra tyveriet og beklaget hendelsen ovenfor kantineansvarlig Ann Karin.

 

Med blomster viste elevrådsleder Brita-Siren på vegne av hele skolen at de setter stor pris på kantinetilbudet, og at tyveri ikke er forenelig med de holdningene elevene ved Åmot ungdomsskole representerer.

 

De fleste av varene som ble stjålet, ble samme dag som tyveriet fant sted funnet igjen inne på selve skolen og i området rundt skolebygningen. Skolen har nulltoleranse ovenfor tyveri og saken er anmeldt til politiet.