Fra Japan til Rena!

Fra Japan til Rena.

Nobelprosjektet fortsetter å bli lagt merke til. Tidligere har våre elever holdt foredrag om prosjektet, både for "Ungt entreprenørskap" på Hamar og under "Tankevekkervikua" på Lucky Næroset. Denne gangen fikk vi besøk av 17 lærere og 4 journalister fra Japan. Maren, Marta og George sørget for et timelangt, flott foredrag på engelsk (!) for de langveisfarende gjestene.

 

Ved hjelp av en Powerpoint-presentasjon fikk gjestene en grundig innføring i bakgrunnen for prosjektet, hvordan det lar seg gjennomføre og hvilke erfaringer elevene/lærerne gjør. Selvsagt ble en del av høydepunktene fra de sju årene som prosjektet har eksistert presentert ved hjelp av bilder og videoopptak.

 

Elevene i aksjon.

 

Det var tydelig at prosjektet og elevene gjorde et meget godt inntrykk på de medievante japanerne. For da presentasjonen var over flokket de seg rundt våre tre elever for forevige foredragsholderne:) Ordfører Narud var holdt også foredrag, om Åmot. Men denne gangen måtte han finne seg i å stille noe i skyggen av våre tre niendeklassinger:)

 

Elevene i fokus etter foredraget..

 

Legg merke til japaneren som tar bilde av Maren, Marta og George (helt øverst på siden). Det er ingen hvemsomhelst. Hans navn er Yoshio Takano og jobber med NIE eller "Nyheter i Utdanning" i avisa "Yomiuri Shimbun". Avisa, med hovedkvarter i Tokyo, har verdens største opplag av aviser - som hver dag trykkes i overkant av 14 millioner eksemplarer..

 

Nobelprosjektet imponerte journalisten Takano så mye at han ville lage en sak om det unike norske prosjektet i sin avis. Det lar seg høre, og er selvsagt ekstra gøy for alle som har bidratt med Nobelprosjektet i årene som har gått.

 

Narud i ilden.

Ordfører Narud eksponerer Åmot.

 

 

Lederen for den japanske gruppen satte pris på mottakelsen i Åmot. Her sammen med rektor Svehagen.