Prosjekt "Bil til Bolivia"

29. og 30. oktober skal elevene delta i et prosjekt vi har kalt "Operasjon Bil til Bolivia". Målet er å skaffe nok penger til å kjøpe en buss, som skal benyttes i arbeidet med gatebarn i den bolivianske byen Cochabamba. Pengene skaffes ved at elevene selv finner seg jobb på de to nevnte dagene.

 

Tre dager før det hele settes i gang, ser det ut til at arbeidet med å skaffe seg jobber har gått meget bra. Minstepris for arbeidsgiver er 300 kroner pr. elev, men kan gi mer dersom man ønsker det.

 

9B har laget sin egen vri. Gjennom kveldskurs får Sanitetsforeningen opplæring i bruk av Internett.

 

Gjennom prosjekt "Bil til Bolivia" ønsker vi å støtte organisasjonen ”Estrellas en la calle”, som jobber med gatebarn. Prosjekt Føniks er en del av denne organisasjonen. Føniks ble startet i august 2006 av Vibeke Tingvoll Øen fra Geilo og Marit Dufseth fra Rena.

 

Vibeke og Marit jobber med de aller minste gatebarna fra 0-10 år. Barna er født til gatelivet og har aldri fått muligheten til å oppleve en annen hverdag enn den de har på gata. De lever et tøft liv med trusler, vold, sult, overgrep og mangel på omsorg. Dette gjør at barna ofte er underernærte, syke, har et dårlig utviklet språk, er utrygge og har en aggressiv adferd.

 

Føniks består av et dagsenter der barna får dekket basisbehov som mat, stell og omsorg. I tillegg legges det vekt på mestring og utvikling gjennom lek og førskoleaktiviteter. Vi tror at disse barna med vår hjelp og støtte kan få et nytt og bedre liv gjennom å velge et liv bort fra gata.

 

Finansiering

Føniks blir finansiert gjennom en norsk fadderordning, der man som fadder betaler 150 kr per måned. I tillegg til mye støtte fra Lions på Rena som bl.a. har gitt Føniks et hus å være i.

 

Elevene på Åmot ungdomsskole ønsker å bruke pengene de samler inn på en minibuss som skal frakte gatebarna mellom gjengene de bor og dagsenteret . Bussen skal gjøres trafikksikker for barna med det sikkerhetsutstyr som trengs. Dette vil være til stor hjelp, da barna i dag må fraktes med pickup eller med taxi.

 

Ønsker du å bidra økonomisk til prosjektet, kan du ta kontakt med Åmot ungdomsskole - telefon: 62434600.

  

 
2