Bedre i matte og norsk med dans?

Gutter og jenter i gang på dansemattene.

Dansende elever i full utfoldelse.

 

Vil fysisk aktivitet i form av dans på matter i én time i uka gi elevene bedre norsk- og mattekunnskaper? Sammen med Rena skole deltar Åmot ungdomsskole i et forskningsprosjekt som skal gi svaret..om et års tid.

 

Høyskolen i Vestfold og Fungym står bak det spennende prosjektet. I alt deltar 16 elever. Åtte elever skal benytte dansematter én time i uka, mens de resterende åtte er referansegruppe. Om treningen på dansemattene vil gjøre positive utslag på det faglige, gjenstår å se.

 

Dansemattene kan benyttes på flere vis..

 

Teoretiske prøver ble avlagt i forkant av dansingen. Etter hvert blir det flere. Hele tiden vil "dansegruppa" og referansegruppa sammenlignes. Prosjektleder er inspektør og lærer, Åshild.

 

Selv om prosjektet kun omfatter noen elever, kan alle på skolen benytte dansemattene.

 

FAU-leder Mette Walmsnæss etablerte kontakten mellom ungdomsskolen og Høyskolen i Vestfold, mens egenandelen på 30 000 kroner er sponset av Rena Idrettslag. Når prosjektet er over vil skolene beholde de flotte dansemattene.

 

Elever som deltar i prosjektet sammen med representanter fra FAU og Rena Idrettslag.