- Ta riktige valg

- Det handler om å ta valg, mente Marianne og Sissel fra politiet.

 

I løpet av én dag, fikk alle de sju klassene ved skolen vår besøk av Marianne og Sissel, fra politiet. Hovedmålet med besøket var å fortelle litt om hva politiet er og hva deres arbeid går ut på. Ungdommen fikk også en klar oppfordring i forhold til å bestemme hvilken retning livet skal gå: - Det handler om å ta valg - riktige valg.

 

I løpet av de 45 minuttene elevene og politiet var sammen, ble det satt fokus på en rekke saker. Mest plass fikk likevel alkohol og rus. - Alkohol er begynnelsen til sterkere rusmidler, og det er stort sett i alkoholpåvirket tilstand man starter eksperimenteringen med narkotika. 80% av all vold skjer i forbindelse med alkohol og rus, fortalte de to.

 

En klar oppfordring hadde de også til foreldre som sender alkohol med sine barn i tro på at de da har "kontroll på hva de drikker". Forskning viser tvert i mot at barn som ikke sendes med alkohol av sine foreldre, drikker mindre.

 

Det ble også lagt vekt på at mange ting man gjør i alkoholpåvirket tilstand, kan få store konsekvenser for deg senere i livet - det være seg innreisetillatelse i et land, utsatt førerkort eller lignende.

 

Uten at man ønsket å drive skremselspropaganda, er det viktig at ungdommen er klar over at handlinger kan og vil få konsekvenser - både på godt og vondt. Som 10.klassing kan man ikke lenger gjemme seg bak det å være barn. I bunn og grunn dreier det seg bare om å ha karakter til å si nei til det man ikke føler er riktig.. og om å ta de rette valgene..

 

PS! Gøy å se politiets narkotikahund i aksjon da politibetjentene la ut "åte". Med iver og god nese var det lite å utsette på den karen.

 

Flink bisk!