Elevene som treningsledere

Elevinstruksjon 2011

Karoline og Anna i aksjon som elevinstruktører.

 

Elevinstruksjon er et fast innslag i forbindelse med kroppsøvingsundervisningen på 10.trinn. I par planlegger og gjennomfører elevene en hel kroppsøvingstime med selvvalgt øvelsesutvalg. De første timene er allerede gjennomført.

 

Før vi satte i gang ble elevene nøye informert om målene i Kunnskapsløftet, samt hvilke krav og forventninger som stilles til dem.

 

De første timene har vist elever som tar oppgaven på alvor. Til nå har elevene gjennomført opplegg med blant annet basketball, turn, innebandy og styrketrening som hovedaktivitet. Det blir spennende å se hvordan oppleggene blir i ukene som kommer :)

 

Turn er moro!

Full kontroll..eller? :)

Her er noen av momentene elevene må vurdere i forkant av instruksjonen:

- Lengden på økta: Husk at dere kun har ca. 60 minutter effektiv tid.

- Er varigheten av de ulike delene av økta delt opp på en hensiktsmessig måte?

- Har dere lagt opp til en gradvis økning av intensiteten på oppvarmingen?

- Er oppvarmingen i samsvar med hoveddelen? Bruk øvelser som passer i forhold til hoveddelen.

- I forbindelse med hoveddelen bør det legges inn momenter av instruksjon (teknikk, regler, korrigering, spesielle treningsmål/øvelser, etc). Legges det opp til kun spill i hoveddelen, vil man ikke kunne oppnå mer enn en middels vurdering. Husk at her skal dere vise at dere kan vurdere/korrigere og rettlede andre.

- Har dere en jevn arbeidsfordeling? Er dere enige?

- Har dere valgt ut hensiktsmessige uttøyningsøvelser i forhold til hovedaktiviteten(e)?

- Passer øvelsene dere har valgt i forhold til gruppestørrelsen?

- Gir timeopplegget deres god aktivitet? Blir alle aktivisert på en tilfredsstillende måte?

 

Stafett..

Morsom stafett!