Prøvemuntlig på 10.trinn

Forberedelser

Frida og Kaisa forbereder seg til prøvemuntlig.

 

Det nærmer seg eksamenstid for våre avgangselever. Fredag fikk elevene utdelt hver sin oppgave til prøvemuntlig. En slik oppgave krever nøye og omfattende forberedelser. Det var derfor viktig å komme raskt i gang.

 

Hele fredagen var satt av til å sette seg inn i, og få oversikt over aktuelt stoff til prøven. Også mandagen benyttes på samme vis, mens tirsdag 10.mai er selve prøvedagen.

 

Opp i mange fag

Noen elever trakk oppgaver i norsk og engelsk, mens andre fikk matte, naturfag, spansk, tysk, RLE eller samfunnsfag.

 

Under prøven skal hver elev holde en 15 minutter lang presentasjon med tilknytning til oppgaven de har trukket. Elevene vil i tillegg bli eksaminert i ytterligere 15 minutter, med spørsmål fra faglærer fra det aktuelle prøvestoffet.

 

Den ordinære muntlige eksamen er i juni.