31 000 kroner til gatebarn i Bolivia

Sjekken på 31 000 overrekkes Vibeke og Marit.

Elevrådet ved Synne og Ida overleverer sjekken på 31000 kroner til Vibeke og Marit.
 

I fjor høst leverte elevene ved Åmot ungdomsskole en dugnadsinnsats av de sjeldne. Ved å påta seg diverse jobber, greide de i løpet av to dager å samle inn 31 000 kroner, som uavkortet går til prosjekt Føniks – gatebarn i Cochabamba, Bolivia. Initiativtakerne til Føniks – Vibeke Tingvoll Øen og vår “egen” Marit Dufseth fra Rena – besøkte forleden skolen vår, for å motta pengegaven.

 

Dette er andre år på rad elevene ved Åmot ungdomsskole setter av to dager til dette solidaritetsarbeidet, som i sin helhet går til gatebarna i Cochambamba, tilknyttet prosjekt Føniks.

 

Vibeke og Marit er svært takknemlige for den støtten elevene har vist. – Dere er vår største sponsor og som Rena-jente er jeg stolt av det, sa Marit til elevene, som for anledningen var samlet i skolens kantine.

 

I fjor gikk pengene til en bil, slik at barna blant annet kan hentes/bringes til og fra dagsenteret, hvor barna oppholder seg. Årets pengegave vil i hovedsak gå til nødvendigheter som kan forbedre hverdagen for barna. – Bleier, melk, mat, aktiviteter og bursdagsfeiringer, er noe av det vi vil bruke pengene til, forteller Vibeke.

 

Prosjekt Føniks

Føniks er et av prosjektene i den bolivianske organisasjonen ”Estrellas en la calle” som jobber med gatebarn i Cochabamba. Føniks ble startet i august 2006 av Vibeke fra Geilo og Marit, som altså kommer fra Rena. Her jobbes det med de aller minste gatebarna fra 0-10 år. Barna er født til gatelivet og har aldri fått muligheten til å oppleve en annen hverdag enn den de har på gata. De lever et tøft liv med trusler, vold, sult, overgrep og mangel på omsorg. Dette gjør at barna ofte er underernærte, syke, har et dårlig utviklet språk, er utrygge og har en aggressiv adferd.

 

Føniks består av et dagsenter der barna får dekket basisbehov som mat, stell og omsorg. I tillegg legges det vekt på mestring og utvikling gjennom lek og førskoleaktiviteter.

 

Se video fra begivenheten: