8.klasse på Sørlistøa

 

Mot slutten av den andre skoleuka dro 8.klasse på overnattingstur til Sørlistøa ved Osensjøen. Både dagen før avreise og under selve turen var aktiviteten stor..

 

Onsdag var det forberedelser til turen med sikkerhetskurs, pakkekurs og sjekk/justering av sykler. Vi startet med teori om sikkerhet, med spesielt fokus på bruk av hjelm. Trafikkreglene som gjelder for syklister ble gjennomgått via små filmer fra Trygg trafikk, etterfulgt av oppgaveløsning. Til slutt demonstrerte vi med hjelp av meloner som ble sluppet fra 2. etasje, forskjellen mellom å bruke hjelm og ikke. Etter lunsj gikk Åshild gjennom hva som var lurt å ha med seg på tur, mens Geir S. sjekket sykler, foretok justeringer og oljet kjeder. Dagen ble avsluttet med en runde i ferdighetsløypa, noe alle gjennomførte tilfredsstillende. Ulykken vi hadde på skoleplassen understreker viktigheten av å bruke hjelm, og var noe som tydelig påvirket elevene.

 

Torsdag møtte vi på skolen og etter opprop, ble syklene plassert i lastebil, mens elever, voksne og resten av bagasjen fylte opp en stor buss i tillegg til en minibuss. Vel framme ved Sørlistøa fløtermuseum, ble sykler og bagasje lesset av, før elevene ble delt i fire grupper. Det faglige programmet i regi av Skogmuseet startet kl. 10.00 og innebar omvisning i utstillingshallen, tilberedning, grilling og spising av fisk (røye), dissekering av fisk (lågåsild, sik og lake), natursti (tre grupper hadde alt riktig) og tømming av garn som var satt på forhånd.

 

Når det faglige var slutt ved 14-tiden, var det tid for å sette opp telt og lavvoer. To elever hadde med telt, mens resten lå i to store lavvoer. Lavvoene var så store at det krevde stor grad av samarbeid for å sette dem opp og de fleste ble sysselsatt med dette arbeidet. Etterpå var det litt fritid, før grillene ble tent og det var tid for middag ved 17-tiden. Noen syntes ventetiden ble lang før grillene var varme og spiste kalde pølser, mens mange også hadde med diverse varianter av ”rett i koppen”.

 

Kl. 20.00 var det samling og inndeling i to lag før aktiviteten ”Capture the flag”. Dette er en aktivitet hvor lagene skal prøve å finne et flagg på motstanderens område og ta det med tilbake til eget område. Dette skal skje uten å bli tatt til fange (lagkamerater kan befri fangene i ”fengselet”). Elevene ønsket å dele seg i gutter og jenter, noe som viste seg å bli meget jevne lag. Aktiviteten krever både strategi, samarbeid og fysisk aktivitet og det var stor innsats fra alle elevene. Til slutt måtte vi avblåse øvelsen, da det ble mørkt og tiden var inne for å ordne seg før kvelden.

 

Det skulle være ro kl. 23.00, men det tok atskillig lengre tid før det ble stille (det var egentlig aldri helt stille gjennom natta, enkelte var i aktivitet eller pratet stort sett hele tiden, mens de fleste prøvde å sove litt).

 

Pga. lite søvn og regn, var mange tidlig oppe fredag morgen. Etter frokost og pakking, syklet vi mot Rena kl. 09.50 i regnvær. Turen gikk sør for Søre Osa og gjennom Ulvåa, før vi syklet riksvei 215 langs Løpsjøen og gjennom Haugedalen til Rena. Det ble stor spredning på sykkeletappen, noen syntes det var slitsomt, mens andre mente det var kjedelig å vente på de som trengte mer tid. Etter en matpause ca. halvveis, fikk elevene sykle i eget tempo til skolen.

 

Turen ble avsluttet med opprydding på skolen og opphenging av lavvoene til tørk, før det var takk for turen og god helg ca. kl. 13.05.

| Se flere bilder fra turen |