Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse

Delta i brukerundersøkelsenHver vår gjennomfører alle elevene, foresatte og ansatte ved Åmot ungdomsskole Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse. Formålet er at alle brukerne av skolen vår, skal få si sin mening om læring og trivsel. Det er viktig at flest mulig gjennomfører undersøkelsen.

 

Resultatene fra undersøkelsene blir fast gjennomgått med elevråd, de ansatte og FAU og vil være en viktig faktor i skolens utviklingsarbeid.

 

Mange av de foresatte har allerede gjennomført undersøkelsen. Skolen bruker foreldremøtene i mars til å informere om undersøkelsen og å dele ut passord til foresatte. Til dere som fremdeles ikke har gjennomført undersøkelsen – Siste frist er 29. april. Har du ikke mottatt passord ta kontakt med skolen. Nå har du sjansen til å si din mening om Åmot ungdomsskole.

I uke 17 blir Elevundersøkelsen gjennomført. Nytt av året er at ledelsen har ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen i alle elevgruppene. Målet er å minske feilkildene ved å gi samme informasjon i forkant av undersøkelsen, og i tillegg sette fokus på viktigheten av elevenes synspunkter om skolen sin.

 

Mer info om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside: www.udir.no