Ti hindre, ingen hindring for Forsvaret

10 hindre er intet hinder for Forsvaret.

Den siste tiden har noen flinke karer i grønt jobbet med å sette opp ti hindre rundt idrettsplassen ved skolen vår. Materialene har vi hatt noen år, men det har vært vanskelig å fått hjelp til å sette de opp. Nå har FAU tatt tak - og som følge av en avtale med Forsvaret er hindrene klare til bruk.

Et stort tusen takk til Forvaret, som har bidratt med å få den nye hinderløypa på plass.

 

Forsvaret har bidratt med nødvendig personell, arbeidskraft, maskiner, lastebiler og alt som ellers har vært nødvendig.

 

Uten Forsvarets velvilje og hjelp ville dette sannsynligvis aldri blitt en realitet.

 

| Se bilder av arbeidet med hinderløypa |