Arne Vegard er pensjonist

Vår blide og kunnskapsrike kollega, Arne Vegard, går over i pensjonistenes rekker.

 

Ganske utrolig, men vår gode lærer og kollega Arne Vegard Sveen, hadde før sommerferien sine siste arbeidsdager ved Åmot ungdomsskole. Nå venter en ny hverdag som pensjonist.

 

Arne Vegard har vært lærer ved skolen vår siden 1995 og har i løpet av disse 18 årene gjort seg bemerket på mange områder, spesielt innen IKT. Mye har skjedd siden 95, da vi kun hadde én datamaskin stående inne på et av arbeidsrommene til lærerne..

 

I løpet av de siste 18 årene ved ungdomsskolen har Arne Vegard vært pådriver og stått i bresjen for stort sett alle, større IKT-relaterte prosjekter skolen har vært involvert i: «Jenter på veven», PILOT, eSchola, eTwinning, ENIS, Wireless pupils, osv, osv.

 

Gjennom sitt pågangsmot, med sin «ståpåvilje» og stadige iver etter utvikling har han vært av avgjørende betydning for skolens fremtredende rolle innen IKT i norsk skole. Som prosjektleder har han gjort en fremragende jobb.

 

I 2008 ble Arne Vegard tildelt NKULs hederspris for sin langvarige tjeneste for bruk av IKT i skolen. Det ble spesielt lagt vekt på hans innsats for de store avisprosjektene "Nobelprosjektet" og "Birkebeinerprosjektet". Prisen må regnes som kanskje den aller største innenfor emnet IKT og læring i Norge. Hedersprisen ble utdelt under NKUL-konferansen i Trondheim.

I begrunnelsen ble det likevel lagt vekt på hans mangeårige engasjement i forbindelse med "Nobelprosjektet" og "Birkebeinerprosjektet", som Arne Vegard og kollega Geir Hjermstad har hatt stor suksess med. Sammen har de gjennomført nærmere 30 birkebeinerprosjekter og 12 Nobelprosjekter, til glede og utfordring for svært mange av elevene ved Åmot ungdomsskole. Her er høydepunktene mange.

 

Her er Arne Vegard i sitt ess - sammen med elever under Nobelprosjektet i Oslo.


De siste årene har Arne Vegard vært prosjektleder for Comenius, som har knyttet sterke bånd, blant annet til Sevilla, hvor det har vært utveksling av elever som har besøkt hverandre.

Spanskundervisning har også stått Arne Vegards hjerte nær og han har vært Åmot ungdomsskoles bærebjelke i faget de senere årene. Og selv om pensjonisttilværelsen stadig har kommet nærmere, har han stadig tatt videreutdanning for å bedre spanskkunnskapene ytterligere.

Det blir med andre ord et stort tomrom å fylle ved Åmot ungdomsskole når Arne Vegard forsvinner over i pensjonistenes rekker.

Vi takker for innsatsen og ønsker vår mangeårige gode, humørfylte og kunnskapsrike kollega lykke til som pensjonist :)