Nytt skoleår - hilsen fra rektor

Rektor ønsker velkommen.

Mandag 20.august: Nye og "gamle" elever ønskes velkommen av virksomhetsleder, Åshild.

 

Som virksomhetsleder vil jeg ønske alle velkommen til nytt skoleår. Spesielt velkommen til dere som begynner på 8. trinn og til dere som er nye på 9. og 10. trinn. For meg som helt fersk leder av ungdomsskolen blir dette et spennende år og minst like lærerikt som for dere.

De ansatte ved Åmot ungdomsskole ser fram til å møte elevene og til å starte på det nye skoleåret. Det meste er klart og tilrettelagt for at skoleåret 2012-2013 vil gi alle elevene et godt faglig og sosialt utbytte. Vi er opptatt av at Åmot ungdomsskole skal være et godt læringssted for alle. Nytt fra i høst er kommunens plan for et godt psykososialt miljø og skolens verdigrunnlag. Begge disse dokumentene vil være med å sikre at alle elevene har det bra på vår skole. Dokumentene finner du på skolens hjemmeside.

Vi har laget en ny informasjonsbrosjyre. Den inneholder informasjon om skolen, skolens ansatte og noen dokumenter til gjennomlesning og underskrift. Denne sendes hjem med elevene i løpet av den første skoleuka.

 

Velkommen til nytt skoleår ved Åmot ungdomsskole!