Elevene som instruktører

Elevinstruksjon

Malin og Dung i aksjon som treningsledere. De andre lytter og tar imot beskjeder

 

Det er mye man skal igjennom i løpet av det siste året som elev ved Åmot ungdomsskole.10.klasse er for tiden i gang med det vi kaller "elevinstruksjon", i faget kropsøving. Her får elevene sjansen til å prøve seg som treningsledere.

 

Alle avgangselevene skal igjennom en dobbelttime, der de i par planlegger og gjennomfører et selvvalgt aktivitetsopplegg. Det hele skal inneholde en oppvarmingsdel, en hoveddel og en avslutning med uttøyning. Det legges stor vekt på at hoveddelen inneholder elementer av instruksjon, slik at elevene får vist at de kan rettlede og veilede sine medelever.

 

Opplegget må planlegges, skrives ned ved hjelp av digitale verktøy og sendes til lærerne i forkant av timen.

 

Styrketrening.

I denne økta står blant annet styrkeøvelser på programmet. Dung viser og veileder medelevene.

 

For de fleste er det både spennenede, uvant og kanskje litt "grualt" å være den som skal lede aktivitetene, men alle kommer seg gjenniom og tar utfordringene på strak arm. Sånn skal det være!