Prøvemuntlig på 10.trinn

Klare til innsats

Sari og Lars Erik: Klare for prøvemuntlig eksamen.

 

Våre avgangselever går nå inn i sitt viktigste halvår ved Åmot ungdomsskole, og om ikke altfor lenge er det eksamenstid. For å stille best mulig forberedt har alle elevene på 10.trinn gjennomført muntlig prøveeksamen.

 

Alle elevene på trinnet ble fordelt jevnt på aktuelle muntlige prøvefag til eksamen.

 

Etter at elevene hadde trukket fag og oppgaver, fikk de 48 timer på å forberede seg til et muntlig fremlegg og oppklarende spørsmål om temaet. I løpet av forberedelsesiden fikk de også veiledning sammen med sin faglærer.

 

Prøvemuntlig eksamen 2013.

 

Mange var nok spente før de skulle inn og dele sine kunnskaper med faglærer under den prøvemuntlige eksamenen. Alle kom imidlertid i mål og fikk føle litt på hvordan det hele fungerer - en viktig erfaring å ta med seg videre før "alvoret" i juni.