Elever leder timene

Magnus gir sine instruksjoner i forbindelse med "elevinstruksjonen".

 

Som en del av kroppsøvingundervisningen på 10. trinn, får elevene ansvaret for å planlegge og gjennomføre en treningsøkt i faget. Vi er såvidt i gang, og snart skal mange få prøve seg som treningsledere. En spennende utfordring..

 

I forbindelse med "elevinstruksjonen" er det viktig å være godt forberedt. For mange er det en helt ny utfordring å være "sjef" for timen. Elevene jobber sammen i par, i noen tilfeller er de tre.

 

I forkant av timen må de levere et skriftlig opplegg med mål for økta, samt hva timen skal inneholde og hvorfor de har lagt opp til de ulike aktivitetene.  Elevene står fritt til å velge aktiviteter, så her kan det bli mye spennende :)

 

Tor sørger for at alt er klart før neste aktivitet.

 

Hvordan man gjennomfører oppvarmingen, hoveddelen og avslutningen er viktige elementer. Aktivitet, veiledning, holdning og engasjement, likeså.

 

Uttøying er en naturlig del av timen.

 

Etter vel gjennomført økt, er det felles evaluering. Her ser vi på hva som var bra og hva som kunne vært gjort anderledes.. Nyttige erfaringe rå ta med seg videre.