Godt i gang

Rektor Åshild ønsker velkommen til et nytt skoleår.

 

Første uke etter sommerferien over. Mange var nok spente før starten på det nye skoleåret. Spesielt våre nye elever hadde nok noen ekstra sommerfugler i magen da de første dag møtte til felles samling i skolens gymsal. Det virker imidlertid som om «alt har gått bra» og elevene ser ut til å trives. Dermed er grunnlaget for vårt hovedfokus - læring – godt.


8.klasse har benyttet mye av den første uka til å bli bedre kjent med sin nye skole, lærere og hverandre. Torsdag og fredag var de på overnattingstur ved Sørlistua, langs Osensjøen. Mer om dette kommer snart i en egen sak på skolens hjemmeside.


For 9. og 10.trinn ble det satt fokus på læring fra første dag. Kun nødvendig gjennomgang av regler, timeplaner og utdeling av bøker i noen timer, før vi var i gang med faglig fokus.


I løpet av året venter mange utfordringer og nye opplevelser. Både birkebeinerprosjekt og avgangselevenes tur med De hvite busser til Auschwitz er like om hjørnet. Deretter går det slag i slag.


Vi går dessuten inn i vårt andre år med «Vurdering for læring» med sterk fokus på klargjøring av læringsmål og måloppnåelse. Hvordan skal vi tilrettelegge best mulig for læring? Arbeidet er godt i gang.


Vi har også fått en ny Moodle-side, som ligger åpen for alle. Her vil det bli lagt ut generell informasjon om klassens aktiviteter, samt periodeplaner og årsplaner i de ulike fagene. Lenkene til de ulike klassetrinnene ligger under «Informasjon» i høyre kolonne på forsiden av skolens hjemmeside.


Alt i alt en veldig positiv start. Det ser ut til å bli et godt skoleår..